Защита на потребителите
Бюджет

Отчетите за касовото изпълнение на бюджета се публикуват на основание чл. 133, ал. 4 от Закона за публичните финанси
/assets/Loga/opendata-logo-color.jpgОтчети за касовото изпълнение на бюджета на Община Струмяни

27.02.2023 Бюджет на Община Струмяни за 2024 година, приет с Решение № 41 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 19.02.2024 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 12.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 11.2023 г. (вижте тук)


Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 10.2023 г. (вижте тук)

Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 09.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 09.2023 г. (вижте тук)

18.09.2023
Бюджет на Община Струмяни за 2023 година, приет с Решение № 424 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 14.09.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 08.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 07.2023 г. (вижте тук)

Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 06.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 06.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 05.2023 г. (вижте тук)

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2022 година, приет с Решение № 404 и  Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2022 г., приет с Решение № 405 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.06.2023 г., както и приложенията към тях:
                - Приложение № 1 към решение № 404(Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2022 година)
                - Приложение № 2 към решение № 405(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2022 година)


Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 04.2023 г. (вижте тук)

Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 03.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 03.2023 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 02.2023 г. (вижте тук)

Годишен отчет на  Общинa Струмяни за  2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 01.2023 г. (вижте тук)


Иноформация по по чл.71б от Закона за местните данъци и такси за 2022 г. (15.02.2023)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 12.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 11.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 10.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 09.2022 г. (вижте тук)

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2021 година, приет с Решение № 316 и  Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2021 г., приет с Решение № 317 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.09.2022 г., както и приложенията към тях:
                - Приложение № 1 към решение № 316(Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2021 година)
                - Приложение № 2 към решение № 317(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2021 година)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 08.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 07.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 06.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 05.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 04.2022 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 03.2022 г. (вижте тук)

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2022 ГОД., приет с  
Решение № 286 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 26.04.2022 г. 

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 02.2022 г. (вижте тук)


Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 01.2022 г. (вижте тук)

Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 10.2021 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 12.2021 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 11.2021 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 10.2021 г. (вижте тук)

Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на Общинa Струмяни към 30.09.2021 г. (вижте тук)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 09.2021 г. (вижте тук).

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2020 година, приет с Решение № 232 и  Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към
31.12.2020 г., приет с Решение № 233 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.09.2021 г.:
                                   - Приложение № 1 към решение № 232(Годишен отчет за изпълнението на  бюджета на община Струмяни за 2020 година)
                                   - Приложение № 2 към решение № 233(Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към 31.12.2020 година)

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 08.2021 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 07.2021 г. (вижте тук).


Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни към 30.06.2021 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 06.2021 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 05.2021 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 04.2021 г. (вижте тук).

Тримесечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни към 31.03.2021 г. (вижте тук).


Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 03.2021 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 02.2021 г. (вижте тук).

Начален план бюджет на Община Струмяни за 2021 г. (вижте тук)

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2021 ГОД., приет с  
Решение № 183 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 26.02.2021 г. 

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 01.2021 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 12.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 11.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 10.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 09.2020 г. (вижте тук).

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2019 година, приет с Решение № 111 и  Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на община Струмяни към
31.12.2019 г. приет с Решение № 112 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.09.2020 г.:
                               - Приложение № 1 към решение № 111
                               - Приложение № 2 към решение № 112 

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 08.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 07.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 06.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 05.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 04.2020 г. (вижте тук).


Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 03.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 03.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 02.2020 г. (вижте тук).

Месечен отчет за изпълненито на бюджета на  Общинa Струмяни за месец 01.2020 г. (вижте тук).

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2020 ГОД., приет с  Решение № 61 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 12.02.2020 г. 
                              - Проектобюджет към решение №  61
                              - Приложение № 1 към решение № 61  
                              - Приложение № 2 към решение № 61 
                              - Приложение № 15 към решение № 61 
                              - Приложение № 16 към решение № 61 
                              - Приложение № 17 към решение № 61
                              - Прогноза местни приходи и разходи за местни дейности към решение № 61  
                              - Обектите, финансирани със средства от капиталови разходи за 2020 г. към решение № 61 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2018 година, приет с Решение № 465 и № 466 от заседание на Общински съвет, проведено на 19.09.2019 г.:
                            - Приложение №1 към решение № 465
                            - Приложение №2 към решение № 466

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2019 ГОД., приет с  Решение № 397 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 31.01.2019 г. 
                              - Проектобюджет към решение № 397
                              - Приложение № 1 към решение № 397
                              - Приложение № 2 към решение № 397
                              - Приложение № 15 към решение № 397
                              - Приложение № 16 към решение № 397
                              - Приложение № 17 към решение № 397
                              - Прогноза местни приходи и разходи за местни дейности към решение № 397
                              - Обектите, финансирани със средства от капиталови разходи за 2019 г. към решение № 397

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2017 година, приет с Решение № 377 и № 378 от заседание на Общински съвет, проведено на 25.10.2018 г.:
                              - Приложение № 1 към решение № 377
                              - Приложение № 2 към решение № 378

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2018 ГОД., приет с  Решение № 289 на заседание на Общински съвет Струмяни, проведено на 25.01.2018 г. 
                                    - Приложение № 1
                                    - Приложение № 2
                                    - Приложение № 3
                                    - Приложение № 4
                                    - Приложение № 5
                                    - Приложение № 6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2016 година, приет с Решение № 224 и № 225 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.06.2017 г.:
                              - Приложение № 1 към решение № 224
                              - Приложение № 2 към решение № 225

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2017 ГОД. , приет с Решение № 167  от заседание на Общински съвет, проведено на 26.01.2017 г.
                              - Приложение № 1
                              - Приложение № 2
                              - Приложение № 3
                              - Приложение № 4
                              - Приложение № 5
                              - Приложение № 6
                              - Приложение № 7

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2015 година, приет с Решение № 110  от заседание на Общински съвет, проведено на 30.06.2016 г.:
           - КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ КЪМ 31.12.2015 г.
           - СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД КЪМ 31.12.2015 г.
           - ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ  КЪМ 31.12.2015 г.
           - ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2015 г.
 
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2016 ГОД. , приет с Решение № 38  от заседание на Общински съвет, проведено на 22.01.2016 г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2014 година, приет с Решение № 24 от 15.12.2015 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2015 ГОД. , приет с Решение № 661  от заседание на Общински съвет, проведено на 10.02.2015 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2014 ГОД., приет с Решение № № 420 от заседание на Общински съвет, проведено на 30.01.2014 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2013 ГОД., приет с Решение № № 211 от заседание на Общински съвет, проведено на 28.02.2013 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2012 ГОД., приет с Решение № № 51 от заседание на Общински съвет, проведено на 15.02.2012 г.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2011 ГОД.

Нормативна база: Закон за държавния бюджет на Република   България / ЗДБРБ / за 2011 г.  / обн., ДВ. бр.99 / 17.12.2010 г. /,  ПМС № 334 / 29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2011 г. /  обн., ДВ. бр.2 / 07.01.2011 г. /, Писмо на МФ № ФО - 81 / 30.12.2010 г. по съставянето на бюджета на общината, чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

            В изпълнение на Програмата за реализиране Концепцията за финансова децентрализация, Министерския съвет прие Решение № 715 / 01.10.2010 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез  общинските бюджети на държавни и общински и определяне  на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

            Въвеждат се единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, на базата на които се определят средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на деца и ученици в училищата, детските градини и обслужващите звена в системата на  народната просвета, стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейности „Общинска администрация”, единни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”и „Почивно дело, култура и религиозни дейности”.БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 2010 ГОД.

Нормативна база: Закон за държавния бюджет на Република   България за 2010 год. /ДВ бр.99/15.12.2009 год./, ПМС № 324/30.12.2009 год., обнародвано в ДВ бр.3/12.01.2010 год., Писмо на МФ № ФО-01/13.01.2010 год., чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

В изпълнение на Програмата за реализиране Концепцията за финансова децентрализация Министерският съвет прие Решение № 937 от 08.12.2009 год.за разделение на дейностите, финансирани чрез  общинските бюджети, на държавни и общински и определяне  на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2010 год.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС