Защита на потребителите
Палат

Според народно предание, името на селото идва от няколкото му махали в миналото, наричани „паланки”. Съществува и твърдение, според което идва от думата „палено”, тоест че било опожарявано в години на бунтове и въстания. Палат е разположено в югоизточните склонове на Малешевска планина по двата ската на едно стръмноспускащо се дере на около 418 м. надморска височина. Заселвания в сегашната територия на Палат се откриват още от римската и предримската епоха. Според специалисти тук са живели древни люде, които са имали много висока материална и духовна култура. Районът на селото в миналото е бил богат на изворни води, много от които са изчезнали през XX век, като за причина се смятат изкопните работи в рудниците на мина „Славянка”. В исторически документ селището се сочи с името Палат през 1606 година, което означава, че като християнско селище е възникнало към края на XVI век. В края на XIX и началото на XX век се среща под името Дворец.

През 1891 година Палат наброявал 700 жители, 1920 – 520, 2001 – 79, а през 2015 година са 36 души.

В историческия летопис на селото 1857 година отбелязва построяването на църква, 1878 – участие в Кресненско–Разложкото въстание, 1879 – откриване на новобългарско училище, 1938 – открива се рудник „Славянка”. Село Палат е родното място на Андон Златков Томовизвестен като Дедо Дончо войвода, Дончо Палатски, Арамията и Пиринския цар, е български хайдутин и революционер, войвода на Върховния македоно-одрински комитет и депутат в XVII Народно събрание като народен представител на Петрички район.

Климатът е преходносредиземноморски, а почвите са канелени горски. Поминъкът на населението през XIX век се определя от земеделие и животновъдство. През XX век значимо място се отрежда и на тютюна, а през втората му половина част от населението намира прехраната си в мина „Славянка”.

Кметски наместник – Йордан Николов, тел.0894395948

/assets/Naseleni mesta/Palat/palat-002.jpg/assets/Naseleni mesta/Palat/palat-003.jpg

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС