Защита на потребителите
Избори за Народно събрание 2017

Предварителни избирателни списъци 
за произвеждане на избори за за народни представители на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)-премахнати след провеждането на изборите

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
(публикуван на 15.03.2017) - премахнат след провеждане на изборитеСъобщения и информация от Общинска администрация:

02.03.2017

Подаване на искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис.

01.03.2017
Заповед за избирателни секции за  избиратели с увреждания!

24.02.2017
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Струмяни по време на инфромационно-разяснителната компания за изборите за Народно събрание

16.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Струмяни, уведомява избирателите за крайните срокове, съгласно приетата с Решение № 4125-НС/26.01.2017г. на Централната избирателна комисия хронограма за изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г., както следва:
1. Kраен срок за избирателите с трайни увреждания да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – 11.03.2017 г.
2. Kраен срок за подаване на заявления и вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места – 11.03.2017 г.
3. Kраен срок за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на изборите – 11.03.2017 г.
4. Kраен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци – 18.03.2017 г.
07.02.2017 г.

Съобщение
На основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс, на 17 февруари 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на общинска администрация Струмяни ще се проведат консултации с политическите партии и коалиции от партии за определяне състава на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за Народни събрание на 26 март 2017 г.

02.02.2017 г.
Заповед № З-83/31.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни заопределяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

02.02.2017 г.
Заповед № З-84/31.01.2017 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС