Защита на потребителите
Отчети за дейността

 Отчет от Дияна Гегова за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2022 година до 30.06.2022 година(приет с решение № 314 от 29.08.2022)
 Отчет от Дияна Гегова за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2021 година до 31.12.2021 година(приет с решение № 278 от 28.02.2022)
 Отчет от Дияна Гегова за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2021 година до 30.06.2021 година(приет с решение № 219 от 26.07.2021)
 Отчет от Дияна Гегова за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.07.2020 година до 31.12.2020 година(приет с решение № 182 от 22.02.2021)
 Отчет от Дияна Гегова за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 05.11.2019 година до 30.06.2020 година(приет с решение № 107 от 31.08.2020)
 Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни за периода 01.01.2019 година до 30.06.2019 година/
Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни в периода 01.01.2018-30.06.2018 г.(приет с решение № 368 от 30.08.2018 г.)7
Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни в периода 01.07.2017-31.12.2017 г.(приет с решение № 303 от 16.02.2018 г.)
Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни в периода 01.01.2017-30.06.2017 г.( Приет с решение № 337 от 27.07.2017 г.)
Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни в периода 01.06.2016-31.12.2016 г.
Отчет от Златка Яневска  - за дейността на Общински съвет Струмяни в периода 10.11.2015-31.05.2016 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 30.06.2014 година - 31.12.2014 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 01.01.2014 година - 30.06.2014 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 14.06.2013 година - 31.12.2013 г.
Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 14.11.2012 година - 14.06.2013 г.
 Отчет от Илия Евгениев Хаджиев - за периода 14.05.2012 - 14.11.2012 г.

Отчет от Илия Евгениев Хаджиев - за периода 11.11.2011 - 14.05.2012 г.

Отчет от Кирил Любенов Укев - за периода 01.07.2010 година - 31.12.2010 година.

Отчет от Кирил Любенов Укев – за периода 01.01.2010 година – 30.06.2010 година.

Отчет от Кирил Любенов Укев – за периода  01.06.2009 година – 31.12.2009 година.

Отчет от Кирил Любенов Укев – за периода 07.11.2007 година – 26.06.2009 година.
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2010 г.

Отчет за изпълнение на "Програма за опазване на околната среда" за периода 2006г. - 2010 г. (15.12.2010г.)

 Годишен отчет за изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за 2012 г.
 Годишен отчет за изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за 2010 г.

 

 


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС