Защита на потребителите
Парламентарни избори 2013
Централна избирателна комисия

ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Парламентарни избори на 12.5.2013 г.
Заповед секции

Приложение секции

Заповед за обявяване на избирателни списъци

Покана до политическите партии

Заповед за избирателни секции за хора с увреждания

Съобщение за подвижна избирателна урна

Съобщение  за отстраняване на непълноти, грешки и др.
   - приложение № 15
   - приложение № 16
   - приложение № 20

Избирателните списъци за Парламентарни Избори 2013 за община Струмяни по населени места /премахнат след провеждането на изборите/

Общинска администрация – Струмяни, уведомява избирателите за крайните срокове, съгласно приетата с Решение №2156-НС/14.03.2013 г. на Централната избирателна комисия хронограма. Вижте тук.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12.05.2013 г. /премахнат след провеждането на изборите/
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС