Защита на потребителите
Читалища

ЧИТАЛИЩЕ "БУДИТЕЛ"

 

Народно читалище „Будител-1997” – с. Струмяни е учредено през 1997 г., с помощта на няколко млади ентусиасти, сред които журналистът Атанас Атанасов, дългогодишната библиотекарка Пенка Мицева, учители, инженери и др.техни съмишленици.
От създаването му до 10.06.2010 г. Председател на читалищното настоятелство(ЧН) е Валентин Чиликов.
От 10.06.2010 г. до 26.04.2012 г. Председател на ЧН е Цветелина Маркова.
От 26.04.2012 г. до 27.05.2014 г. Председател на ЧН е Анна Дрекова.
От 27.05.2014 г. до 28.05.2015 г. читалището е с временно изпълняващ функциите Председател на ЧН до избирането на нов - Диана Петкова.
От 29.05.2015 г. Председател на настоятелството на читалище „Будител-1997“-с.Струмяни е Георги Фильов.
Благодарение на съдействието на общината и допълващите субсидии от Министерството на културата през годините сградата на читалището е обновена, разширена, дограмата е подменена.
Читалището разполага с голяма зала, в която се провеждат заседания, представяния, тържества, викторини и пр.
През 2009 г.читалището кандидатства и бива одобрено по проект на Бил и Мелинда Гейтс – „Глобални библиотеки”. Благодарение на проекта читалището се сдоби с 3 нови компютъра, мултифункционален принтер и мултимедия, които могат да се ползват от всеки посетител.
Библиотеката към читалището разполага с над 8 100 тома, като 2 500 от тях са придобити през 2008 г. и 2009 г. чрез проект и частни дарения актуална литература, издадена след 2000 г. Има книги за всички вкусове и интереси, ученическа литература за всички класове.
Към читалище „Будител-1997” още от учредяването съществува женска певческа група ”Струма”, както и детски танцов състав. И певиците, и танцьорите са участвали нееднократно в много фестивали и събори, както в страната, така и в чужбина. И двете формации са удостоени с много отличия, златни, сребърни и бронзови медали, 1-ви, 2-ри и 3-ти места. Солистките към ЖПГ „Струма”- етърви Руйкови (Зорка Стефанова Руйкова и Зорка Стоицова Руйкова) са отличавани неведнъж с индивидуални награди. Преди 5 години към женската певческа група за автентичен и обработен фолклор се присъединява и мъжка певческа група и така се създаде ансамбъл за народни песни „Струма”. След създаването си АНП “Струма” продължава да печели вниманието на жури и публика, като бива оценявано подобаващо за участието си.
С всяка изминала година в читалището се откриват нови инициативи, създават се нови форми на занимание на децата – кръжоци, изложби, обичаи и пр. В клуб „Сръчни ръце“ се изработват сувенири с различни техники–ръчно шиене, квилинг, оригами, бижута и пр..
Читалището е и организатор на различни мероприятия залегнали в културния му календар. Съвместно с пенсионерския клуб в селото се правят изложби на плетива, на автентични предмети от бита на българина, обредни ястия за различни народни обичаи. Пресъздават се фолклорни народни персонажи – като Баба Марта, Пижо, Пенда, Трифон Зарезан и др. Наред с автентичното вървят и новите технологии. В библиотеката на ч-щето е добре дошъл всеки, който иска да ползва компютър, а който няма компютърни умения получава стартови такива без ограничение на посещенията.


Секретар: Величка Иручева
Адрес: пл. 7-ми април № 2 ,  с. Струмяни п.к.2825, област Благоевград
Тел. за контакти: 0895741921 ,  e-mail : nch_buditel_1997@abv.bg
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011504508872

 

           

 

ЧИТАЛИЩЕ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-1936”  С.МИКРЕВО

 

 

Народно читалище “Братя Миладинови - 1936” с. Микрево, общ.Струмяни e основано през 1936 г. Чрез своята народополезна, многостранна дейност допринася за духовното развитие на селото и личността, за цялостното обновление на общността.
Първи негови ръководители стават учителят Ангел Петков – председател, Андон Трендафилов – секретар и членове на управителния съвет Христо поп Трендафилов, Костадин Тодоров, Никола Марков, Костадин Филчев, Прокоп Донев (касиер), Александър Митрев.
Читалище „Братя Миладинови - 1936” разширява още повече народополезните си инициативи след 60-те години на ХХ век и е вече с функции на средищен културен институт. С него свързва съдбата си Кирил Златков. Събитие в летописа му отбелязва 1970 година, когато на общо събрание микревчани вземат решение да строят читалищна сграда. Строежът е завършен през 1976 година и това става благодарение на участието на цялото население, като освен с парични дарения се участва и с доброволен труд при строителството. Сградата се намира в центъра на с. Микрево , общ. Струмяни, масивна е, двуетажна и заема общо  550 кв.м . От 1976 година задълженията на читалищен секретар са поети от Георги Панайотов, който е хореограф на съществуващата вече танцова група. От 1980 година секретар е Яким Сотиров Якимов. От 1991 година тази длъжност се заема от Йордан Запрев Ангелов, а от 1996 до 1997 година секретар е Десислава Цветанова. След това на тази длъжност застава Аксиния Николова до 2001 година, а след нея е Райна Кехайова до 2009 година.След това са Юлия Янева, Малина Янева и Мирослава Костадинова, която е и до днес.
   НЧ “Братя Миладинови – 1936 .” е юридическо лице с нестопанска цел. В неговата дейност участват всички граждани без ограничения на възраст, пол, без оглед на  политически и религиозни възгледи, етническо самосъзнание. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институции, обществени и др. организации, които извършват културно просветна дейност.
   Основните цели на читалището са: да задоволява потребностите на гражданите свързани с развитие и обогатяване на културния живот; запознаване с обичаите и традициите на населението; разширяване на знанията на децата и възпитанието им в дух на етнокултура, толерантност и уважение към различния човек; възпитание и утвърждаване на национално самосъзнание на гражданите.
   Една от най-големите грижи на читалищните дейци е развитието на художествената самодейност, ето защо на 18 юли 1955 година тук се учредява читалищен ансамбъл „Малешевци” с главен художествен ръководител Кирил Станковски и хореограф Дамян Петков. От 1996 година задачите на художествен ръководител се поемат от Методи Лозански и хореографът Костадин Руйчев. След тях идват хореографите Любомир и Калина Марянски и художествения ръководител Илиян Юручки. От 2007 г. като художествен ръководител постъпва Ефтим Зайков, който е наследен от младия музикант Кирил Гегов, който е ръководител и до днес. През 2010 г. като хореограф е назначен Данаил Атанасов, а от 2012 г. на негово място застават пак Любомир и Калина Марянски. Дългогодишен корепетитор към ансамбъла е Кирил Самарджиев, който през 2009 г. беше удостоен за почетен член на читалището.
Ансамбъл „Малешевци” е чест гост при провеждането на много празници събори и тържества, както в селото и общината, така в страната и чужбина.
Ансамбълът има традицията да се представя с програми, изпълнени както с автентичен така и с обработен фолклор. Централно място в творческата биография заемат редовните участия на съборите – “ Пирин Пее“, от който е носител на много медали, десетки грамоти, дипломи, значки и др.отличия.
Забележителни са успехите, регистрирани с участията в националните събори – Старопланински събор “Балкан фолк“ гр. Велико Търново - носител на много почетни грамоти. Участие в събора за автентичен фолклор Копривщица. Дипломи за отличие са спечелили от международни фестивали за изворен фолклор –Дълбоки, Дорково, Разлог. Две първи, една втора и три трети награди от ФФ „Струма пее” и др. Ансамбълът е записал в историческия си дневник много гостувания в Република Македония, Република Гърция, Република Турция. По покана са посещавани Република Сърбия и Република Италия.
 
От 1980 година читалището записва в летописа си учредяване на школа по тамбура, чийто художествен ръководител е Петър Петров.
През 1994 година дългогодишната библиотекарка Цеца Игнатова, която е с 30-годишен стаж в читалището пък създава самодейна театрална трупа. Представят предимно пиеси, сценки и обичаи от Малешевския край.
След пенсионирането на библиотекарката Цеца Игнатова, през 2001 година на нейно място застава Светла Пецева, която е до 2007 година, а по-късно е и председател на читалищното настоятелство. От 2007 г. до днес библиотекар е Илиана Станковска.

На първия етаж на читалището е разположен салонът с 280 места, в който се провеждат различни културни и масови мероприятия, чествания на различни християнски празници, общоселски събрания, театрални постановки, тържества и концерти.
На втория етаж е разположена библиотеката с 12 250 тома литература, включваща: детски отдел, научно-технически отдел, художествен отдел и складово помещение.
В НЧ “ Братя Миладинови – 1936 г.” с. Микрево работят :
 1. Читалищен секретар;
 2. Гл. библиотекар;
 3. Художествен ръководител;
 4. Хореограф;   
 5. Хореограф;
 6. Общ работник

Дейността на НЧ ”Братя Миладинови - 1936” и преди, и сега е насочена към съхраняване и развитие на традиционните и съвременни читалищни дейности: информационна и библиотечна дейност, художествена самодейност, културно-обществени прояви, школи, клубове по приложни изкуства, самодейни групи и др. Тези основни дейности са определяли читалището в Микрево  като център за просвета, култура и самодейно творчество, а днес спокойно можем да го наречем съвременен културен център.

След реновирането на читалищната сграда ние се стремим към разширяване, обновяване, популяризиране и най - вече стимулиране на детското творчество и засилено участие на населението в обществения и културен живот на селото и община Струмяни.

 

ЧИТАЛИЩЕТО ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ, ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ:

ИЗЛОЖБИ И СЕМИНАРИ

СПЕКТАКЛИ И  ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ

ОБЩОДОСТЪПНА БИБЛИОТЕКА И КОМПЮТЪРНА ЗАЛА

РАЗЛИЧНИ КЛУБОВЕ ПО ИТНЕРЕСИ

Към този момент в читалището има 5 самодейни състава:

 • Певческа група от мъже и жени „МАЛЕШЕВЦИ“;
 • Певческа група „МАЛЕШЕВЦИ“ за деца от 7 до 12 годишна възраст;
 • Танцов състав „МАЛЕШЕВЦИ“ за деца от 7 до 12 годишна възраст;
 • Танцов състав „МАЛЕШЕВЦИ“ от 16 до 25 годишна възраст;
 • И една група за народни хора „МАЛЕШЕВСКА КИТКА“, над 25 години.

НЧ „Братя Миладинови – 1936 ” е домакин и организатор заедно с община Струмяни на Международния фолклорен фестивал”Малешево пее и танцува”.

Адрес: ул. "Берово" № 8, с. Микрево  2826,  общ. Струмяни,  обл. Благоевград
Телефон : 087600/3058; ел. поща : br.miladinovi_mik@abv.bg , Facebоок:  https://www.facebook.com/br.mil.mik

Председател на ЧН - Зорица Длагонска
Секретар – Мирослава Костадинова
 

 

ЧИТАЛИЩЕ  “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С.ИЛИНДЕНЦИ

 /assets/6. Kultura/Chitalishta/anp Mramor Ilindenci.JPG

Народно читалище “Климент Охридски - 1920” с.Илинденци е създадено през 1920 г., от бежанци от Егейска Македония, които се заселват в с.Белица, днес с.Илинденци.

Читалището е регистрирано като юридическо лице и вписано регистрите на окръжен съд гр.Благоевград на 08.11.1997 г. с решение №299. Целта на читалището е да създава, опазва и разпространява духовните ценности, да развива творческите способности и задоволява културните потребности и интереси на населението.
Читалището развива дейности /съгласно ЗНЧ/, с които се развива и обогатява културния живот на населението, запазване на традициите и обичаите.
От 1959г. до 1995 г. секретар на читалището е Мария Карова, която е и художествен ръководител на театралния самодеен колектив, който има многобройни изяви в общината и съседни общини.
Самодейните групи участват на всеки събор за народно творчество “Пирин пее”, където са представяни почти всички местни обичаи. “Крушовска” мъжка група е участвала на национален събор в гр.Копривщица.
От 2004 г. до 2010 г., секретар – библиотекар е Ваня Мирчева. През 2005 г. е одобрен проект на Читалището за озеленяване и благоустрояване на читалищната градинка, поставяне на пейки, люлка и пързалка.
От 2011 г.,секретар на Читалището е Гергана Апостолова. Читалището редовно кандидатства по проекти към Министерство на културата, които са допълваща субсидия за набавяне на народни костюми и инструменти, литература, компютърна техника и ремонт на читалищната сграда.
В хода на своята работа, Читалището е изградило дълбоки традиции в областта на народния фолклор, доказателство за това са десетките медали и грамоти за участия в народните събори, надпявания и фестивали. В момента към Читалището съществува АНП „МРАМОР”, който се състои от жени и мъже. До 2013 г. ръководител е Евтим Зайков, а от 2013 г. ръководител е Кирил Гегов. С богат репертоар, те са канени на многобройни празници и чествания.

Адрес: ул. "Белица" № 9, с. Илинденци 2833, общ. Струмяни, обл. Благоевград.
Тел. за контакти: 0878428065, e-mail: kl_ohridski_1920@abv.bg
Лице за контакти: Гергана Апостолова -  секретар


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС