Микрево - 8, 9 и 10 октомври 2021
Населени места
.

населено място

км. до общинския център

население
към 15.03.2018

Велюшец

20.0

2

Вракуповица

28.0

17

Гореме

23.5

64

Горна Крушица

8.0

41

Горна Рибница

26.0

3

Добри лаки

33.0

155

Драката

4.0

157

Игралище

21.4

277

Илинденци

3.6

813

Каменица

7.0

98

Клепало

32.0

31

Колибите

27.0

3

Кърпелево

13.0

32

Махалата

27.0

31

Микрево

2.3

2417

Никудин

31.0

76

Палат

13.0

29

Раздол

26.0

191

Седелец

28.0

21

Струмяни

  888

Цапарево

18.3

144
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?