Защита на потребителите
Решения на ОбС Струмяни мандат 2011-2015

 Решения - протокол №1/4.11.2011 г.

Решения - протокол №2/11.11.2011 г.

Решения - протокол №3/02.12.2011 г.

Решения - протокол №4/21.12.2011 г.

Решения - протокол №5/23.01.2012 г.

Решения - протокол №6/15.02.2012 г.
Решения - протокол №7/12.03.2012 г.
Решения - протокол №8/29.03.2012 г.
Решения - протокол №9/12,04,2012 г.
Решения - протокол № 10/24.04.2012 г.
Решения - протокол № 12/29.06.2012 г.
Решения - протокол № 13/27.07.2012 г.
Решения - протокол № 14/30.08.2012 г.
Решения - протокол № 15/02.10.2012 г.
Решения - протокол № 16/25.10.2012 г.
Решения - протокол № 17/06.12.2012 г.
Решения - протокол № 18/18.12.2012 г.
Решения - протокол № 19/27.12.2012 г.
Решения - протокол № 20/28.02.2013 г.
Решения - протокол № 21/28.03.2013 г.
Решения - протокол № 22/25.04.2013 г.
Решения - протокол № 23/22.05.2013 г.
Решения - протокол № 24/27.06.2013 г.
Решения - протокол № 25/25.07.2013 г.
Решения - протокол № 26/16.08.2013 г.
Решения - протокол № 27/12.09.2013 г.
Решения - протокол № 28/18.09.2013 г.
Решения - протокол № 29/31.10.2013 г.
Решения - протокол № 30/28.11.2013 г.
Решения - протокол № 31/20.12.2013 г.
Решения - протокол № 32/30.01.2014 г.
Решения - протокол № 33/27.02.2014 г.
Решения - протокол № 34/27.03.2014 г.
Решения - протокол № 35/30.04.2014 г.
Решения - протокол № 36/29.05.2014 г.
Решения - протокол № 37/18.06.2014 г.
Решения - протокол № 38/15.07.2014 г.
Решения - протокол № 39/31.07.2014 г.
Решения - протокол № 40/25.09.2014 г.
Решения - протокол № 41/30.10.2014 г.
Решения - протокол № 42/27.11.2014 г.
Решения - протокол № 43/11.12.2014 г.
Решения - протокол № 44/13.01.2015 г.
Решения - протокол № 45/29.01.2015 г.
Решения - протокол № 46/10.02.2015 г.
Решения - протокол № 47/26.02.2015 г.
Решения - протокол № 48/26.03.2015 г.
Решения - протокол № 49/28.05.2015 г.
Решения - протокол № 50/28.07.2015 г.
Решения - протокол № 51/02.09.2015 г.
 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС