Защита на потребителите
Паметници
Регистър на паметниците в ОБЩИНА СТРУМЯНИ

1 .Село Гореме
1.1.Паметник на загиналите в Горемското въстание 1902г. и Кресненско – Разложкото въстание 1903 г. в северния край на селото.
Традиционно планинското село Гореме в Малешевската планина всяка година отдава почит на загиналите в Горемското въстание през 1902 г. и последвалите го събития на следващата година, когато избухва Илинденско-Преображенското въстание. Признателни потомци са издигнали паметник в тяхна и всяка година се събират, за да си припомнят патриотизма, родолюбието и жертвоготовността на героите.
Село Гореме е един от главните въстанически центрове, а активна дейност развива учителят Стоян Стаменов, войвода на местна чета, която е разбита от турците в навечерието на Илинденско-Преображенското въстание.

2. Село Игралище
2.1 Паметна плоча на загиналите за Родината 1915 – 1918 г. на фасадата на кметството Игралище, с. Игралище.

3. Село Илинденци
3.1 Паметник на загиналите за Родината през Балканската и І-та Св. Войни. В двора на кметство Илинденци, с. Илинденци.
На паметника е изписан следния текст:
 • с. Кърчово, Дем. Хисарско
 • Подпор. Цюрюнкарев-Криволак
 • Ред. Ил. К. Дортовь-Кукушъ
 • Ил. Караивановъ
 • Д. Шумавовь-лахна
 • Кост. Халиловь-кукушъ
 • Петъръ
 • Ал Праматаровъ – ангиста
 • Аврамъ К. Дорчовъ
 • Ангелъ Бунинъ
 • Стоянъ Пеневъ – лахна
 • Дим. Д. Джоловъ – о. Критъ
 • Кръстю А. Гоганеловъ
 • Никола Чорбовъ
 • С. Зарово, Солунско
 • Ред. Анг. В. Самарджиевъ-Криволакъ
 • А. Д. Беджовъ
 • Атанасъ А. Трахневъ – Кукушъ
 • Ван. Ст. Н. Кирковъ – лахна
 • Г. Арталочевъ
 • Дим. Г. Тъновъ-Криволакъ
 • Г. Ушаковъ
 • Никола П. Мусевъ – Сул.-Тепе
 • С. Крушево, Дем. Хисарско
 • Ред. Петъръ П. Бижовъ – Кукушъ
 • Илия П. Парапановъ
 • Димитъръ Д. Керяковъ
 • Кръстю Кр. Тошевъ
 • 53, 63, 64, 67 и 69
 • Бойни п. Полкове
3.2. Димитър Стоянов Цветков – убит във ІІ Световна война край град Радомир – 11.05.1944 г. В двора на кметство Илинденци, с. Илинденци.
3.3.Георги Димитров Сучев – убит от комунистите. В двора на кметство Илинденци, с. Илинденци.

4. Село Микрево
4.1. Паметна плоча на загинали в Отечествената война 1944-1945 г. от Струмянска община. На фасадата на Народно читалище „Бр. Миладинови-1936”, с. Микрево.
На паметната плоча са изписани имената на:
Серж. Александър Ив. Янев от с. Микрево – 1912-1945 г.
Р-к Алекса Ил. Хаджиев от с. Илинднеци – 1913-1945 г.
Р-к Димитър Ст. Николов от с. Палат -1911-1945 г.
4.2 Чешма – паметник до градинката, в центъра на селото.
Чешмата-паметник е изградена в чест на загиналите за родината герой от Микревската община през войните 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1941-1944 г.

5. Село Струмяни
5.1 .Паметник на загиналите в национално – освободителното движение и войните 1912 – 1945 г. На площада пред сградата на община Струмяни.

6.Село Никудин
6.1.Паметна плоча за загиналите за Родината от село Никудин през периода 1915-1918 г. на фасадата на кметство Никудин,село Никудин.
На паметната плоча са изписани имената на:
 • Вангель Стояновь Богдановь
 • Костадинь Стоилковь Дуевь
 • Ивань Георгиевь Стамболиевь
 • Георги Ивановь Пасковь
 • Георги Яневь Търсиловь
 • Георги Илиевь Георгиевь

7. Село Горна Рибница
7.1. Чешма на площада на село Горна Рибница.

8. Село Цапарево
8.1. Паметна плоча за комунистите на фасадата на кметство Цапарево, село Цапарево

9. м. Студената вода – с. Раздол
9.1. Паметна плоча на Мичман Тодоров, намира се в местността „Студената вода“ в землището на село Раздол .
9.2. Паметна плоча на камък в местността „Студената вода“ в землището на село Раздол.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС