Защита на потребителите
Заповядайте на 01.03.2024(петък) от 16:30 часа на площада в с. Микрево на Патриотичен концерт и Церемония по поднасяне на венци по повод 146 години от Освобождението на България от турско робство, факелно шествие и поднасяне на венци на паметника-чешма в парка на с. Микрево. Отбелязването на 3-ти март през 2014, 2017, 2020, 2023.
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
MЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ ДОПУСКА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ПРЕЗ 2024 Г.
21.02.2024
На основание разгледаните документи Комисията взе решение да допусне до интервю на 22.02.2024 г. /четвъртък/...

ПОКАНА ЗА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАЛ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” И ВЪЗМОЖОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ (МИРГ - САНДАНСКИ – ПЕТРИЧ – СТРУМЯНИ)
08.02.2024
  Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в...

Задълженията за данък върху недвижимото имущество и такса върху битовите отпадъци за 2024 г. вече могат да бъдат платени
08.02.2024
Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че от 06.02.2024 г. могат да се заплащат задължения...

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС