Защита на потребителите
Проекти

Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент 2014-2020 (към 18.09.2020)

Наименование на проекта Начало Обща стойност Продълж. (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
Независим живот 14.01.2016 494 472.56 22/01.12.2017/ Приключил

Топъл обяд за жителите на Струмяни 01.08.2016   97 448.78 29/31.12.2019/ Приключил
Активен живот 01.06.2017 205 776.70 18/01.12.2018/ Приключил
Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни 24.01.2019 2 279 198.04 24/24.01.2021/ В изпълнение
Патронажна грижа в община Струмяни 16.03.2020 47 415.00 10/31.12.2020/ В изпълнение
Подкрепа за социално включване 01.07.2021 200 000.00 24/30.06.2023 В изпълнение
Топъл обяд за жителите на община Струмяни в условията на COVID-19 18.01.2021 62 485.50 09.09.2022 В изпълнение
Подкрепа за социално включване 01.07.2021 200 000.00 24 м В изпълнение
„Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни“ 01.02.2022 1 082 000.00 14 м В изпълнение

Списък проекти, в които организацията участва като партньор 2014-2020(към 18.09.2020)

Проекти на обищина Струмяни финансирани по оперативни програми в периода 2007-2013


/assets/Loga/Logo ISUN.JPG
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент по оперативни програми за периода 2007-2013, Информацията е актуална към: 15.01.2016 Всички стойности са в лева.
Наименование на проекта Начало Обща стойност
Безвъзмез-дна
финансова
помощ 
Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни” 01.8.2008 787 230 787 230 787 230 24,00 Приклю-чен
"Ние мислим за нашето бъдеще" 02.7.2008 21 777 21 777 21 771 12,00 Приклю-чен
В помощ на хората от община Струмяни - предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник 12.5.2008 86 182 80 337 79 796 12,00 Приклю-чен
Постигане на по--добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности 12.6.2009 260 360 260 360 260 360 24,33 Приклю-чен
За по-добър живот 28.10.2010 193 019 193 019 175 271 15,20 Приклю-чен
Защитено жилище за хора с психични разтройства в община Струмяни 03.11.2010 152 562 152 562 152 562 14,00 Приклю-чен
„НЕ СТЕ САМИ” 30.11.2012 160 412 160 412 151 889 15,00 Приклю-чен
Ефективна общинска администрация Струмяни 15.10.2013 0 0 0 12,00 Приклю-чен
Повишаване на професионалната квалификация на служителите в общинска администрация – Струмяни 20.8.2014 46 609 46 609 46 609 12,00 Приклю-чен
 
Списък проекти, в които организацията участва като партньор
Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Партньорството между гражданите и общината - гаранция за прозрачност и отчетност 27.08.2008 12,00 Регистриран
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград” 06.06.2012 18,27 Приключен
Развитие за устойчив туризъм. 11.09.2012 24,00 Приключен
Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни
24.9.2012 30,37 Приключен
 
 
 
 
 
 /assets/Loga/logo-DFZ-1.jpg
Бенефициент Мярка Сума субсидия от договор Наименование на проекта
Община Струмяни M313 361 938,00 лв. "Създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство в община Струмяни"
Община Струмяни M321 4 461 554,00 лв. "Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Струмяни, община Струмяни"
Община Струмяни M321 4 138 852,00 лв. "Спорт, младост, бъдеще."
Община Струмяни M321 2 955 458,00 лв. "Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни"
Община Струмяни M322 1 045 452,00 лв. "Играй с мен в зеления свят на мечтите"
 
 
/assets/Loga/logo IPA.JPG
 
2007CB16IPO007-2009-1-84

Business Incubator – Economic Development and Visibility of Border Region

Municipality of Berovo, Republic of Macedonia

2007CB16IPO007-2012-2-64

Improvement of the quality and access to social services in the municipalities of Strumyani and Karbinci

Municipality of Strumyani

2007CB16IPO007-2012-2-104

Hand in hand: little Bulgarians and Macedonians

Municipality of Vasilevo, Republic of Macedonia


Проекти, в които община Струмяни е водещ партньор или партньор по Програма за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 
/assets/Loga/Interreg-IPA-2014-2020-logo.png
CB006.1.12.175

Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията

Водещ партньор:
Община Карбинци
CB006.1.11.173

Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево

Водещ партньор:
Община Струмяни
CB006.2.12.142

Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни

Водещ партньор:
Община Конче
CB006.2.12.120

Да опазим жителите на една планина по две реки

Водещ партньор:
Община Струмяни
CB006.2.23.115

Живото културно наследство на два народа на една сцена

Водещ партньор: Народно Читалище "Братя Миладинови - 1936"


 

 /assets/Loga/Logo Greece-Bulgaria.JPG

Проекти, в които община Струмяни е бенефициент и водещ партньор по

European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007-2013”

  
# Acronym Title Area of Intervention Lead Partner
9 COMMONAR Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area 1.1 Protection, Management & Promotion of the Environmental Resources Municipality of Strumyani
16 CULTNET
Encouragement of CULTtural collaboration by the establishment of partnership NETworks between the citizens of Strumyani and Philippi municipalities
 
 
1.2 Protection, Management & Promotion of the Cultural Resources Municipality of Strumyani

 /assets/Loga/logo-interreg-GR-BG-big-2014-2020.png

Проекти, в които община Струмяни е бенефициент  по
Cooperation Programme Interreg V-A

Greece-Bulgaria 2014-2020

# Acronym Title Priority axis Lead Partner
B2.9a.13 HS-Care Social inclusion
Investment priorities: 9a
Municipality of Strumyani
5052243 River PLUS 2 - A Sustainable and Climate adaptable Cross-Border area Municipality of Simitli


/assets/Loga/LOGO EU COMMISION.JPG

Reference number Applicant Country Applicant organisation Project title Maximum Grant Awarded
555462 BG OBSHTINA STRUMYANI Authentic Europe Network € 140.000 
595291 BG OBSHTINA STRUMYANI Solidarity 4 Heritage  € 150.000
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС