Защита на потребителите
Постоянни комисии

Общински съвет Струмяни утвърждава поименен състав на постоянните комисии към Общински съвет с Протокол № 2 от 27.11.2023 г., а именно:

1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена :

Председател: Величка Манолска

Членове: Блажка Христова

               Анита Митрева

               Севделина Траянова

               Кирил Писков

 

2.Комисия по земеделие , гори  и екология 5/пет/члена :

Председател: Борислав Чиликов

Членове: Васил Атанасов

               Величка Манолска

               Зоя Иванова

               Радослав Пецанов

 

3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена :

Председател: Зоя Иванова

Членове: Васил Атанасов

               Красимир Димев

               Борислав Чиликов

               Кирил Писков

 

4.Комисия по бюджета , финанси и контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни 5/пет/ члена:

Председател: Анита Митрева

Членове: Мария Паскова

               Севделина Траянова

               Красимир Димев

               Славчо Благоев

                        

5.Комисия по образование , култура , спорт и социални дейности 5/пет/ члена:

Председател: Блажка Христова

Членове: Васил Атанасов

               Анита Митрева

               Зоя Иванова

               Никол Тимева-Митрева

              

6.Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 5 /пет/члена:

Председател: Севделина Траянова

Членове: Борислав Чиликов

               Мария Паскова

               Блажка Христова

               Славчо Благоев

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС