Защита на потребителите
Постоянни комисии

Общински съвет Струмяни утвърждава поименен състав на постоянните комисии с Решение 25 от Протокол 3  от 11.12.2019 г., а именно :

1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена:
Председател: Златка Яневска
Членове:  Кирил Писков

                   Анита Митрева

                   Радослав Пецанов

                   Валентин Чиликов

 
2.Комисия по земеделие , гори , екология 5/пет/члена:
Председател: Никол Тимева-Митрева
Членове: Васил Тасев

                  Методи Котевски

                  Борислав Чиликов

                  Славчо Благоев 
 
3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена:
Председател: Славчо Благоев
Членове: Кирил Писков

                  Васил Тасев

                  Радослав Пецанов

                  Красимир Станков               

 
4.Комисия по бюджета , финанси и контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни 5/пет/ члена:
Председател: Кирил Писков
Членове: Анита Митрева

                  Златка Яневска

                  Методи Котевски

                  Никол Тимева-Митрева

 

5.Комисия по образование, култура, спорт и социални дейности 5/пет/ члена:
Председател: Анита Митрева
Членове: Златка Яневска

                  Дияна Гегова

                  Радослав Пецанов

                  Георги Фильов

6.Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  5 /пет/члена: 
Председател: Дияна Гегова
Членове: Георги Фильов

                  Методи Котевски

                  Славчо Благоев

                  Никол Тимева-Митрева
 
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?