Постоянни комисии

Общински съвет Струмяни утвърждава поименен състав на постоянните комисии с Решение .... от Протокол ......................... С последващи Решения са избрани и председателите на всяка от комисиите, съгласно предложенията , а именно :

1.Комисия по проекти , програми , наредби и структура 5/пет/ члена:
Председател: 
Членове:  
 
2.Комисия по земеделие , гори , екология 5/пет/члена:
Председател: 
Членове: 
 
3.Комисия по строителство , градоустройство и общинска собственост 5/пет/ члена:
Председател: 
Членове: 
 
4.Комисия по бюджета , финанси и контрол по изпълнение решенията на ОбС Струмяни 5/пет/ члена:
Председател:
Членове:  
5.Комисия по образование, култура, спорт и социални дейности 5/пет/ члена:
Председател: 
Членове: 
 
6.Комисия за извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 5 /пет/члена:
Председател: 
Членове: 
 
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?