Защита на потребителите
Музей

   

 /assets/6. Kultura/Muzei/IMG_3840.JPG       /assets/6. Kultura/Muzei/IMG_3840-xxx.jpg

Музейна сбирка “Струмяни” е създадена с решение №247 от Протокол №21/ 05.11.2001 г. на Общински съвет Струмяни.
Музейната сбирка в община Струмяни е открита на 02.08.2002 г. През 2014 година е преместена в реновираната сграда по европроект в Посетителски център.
Тя е разделена в три отдела - археология, етнография, нова и най-нова история. Разполага с артефакти, открити при разкопки и проучвания в района, както и дарения от местни жители.
В раздел археология има доста интересни експонати. Най-ранните са от ранния неолит VІ хил. пр. Хр. във времето, когато металът още не е бил известен като материал. Могат да се видят сечива и оръдия на труда, които са изработени изключително от камък. В експозицията е представена и желязната епоха с различни накити като гривни, торкви, фибули, както и култова керамика. Изключително разнообразни представители на мраморната пластика също могат да се разгледат. Те най-често са на почитаните по тези земи божества. Най-добре е представен култа към Артемида, след това Дионис, Зевс, Богинята майка, тракийският конник, а също и към източните божества Изида и Серапис. Мраморът за изработката им е бял и дребнозърнест, точно такъв, какъвто и днес се добива в кариерите в община Струмяни.
Изключително интересна е колекцията на музея от керамични съдове, предимно от периода на римското господство по тези земи. Разделени на три групи керамичните експонати представят характерната за провинция Македония т.нар. “сива македонска” , луксозната за това време “римска червенолакова”, както и най-ранната - гръцката керамика. Формите са разнообразни, съдовете са цели и заслужават внимание от страна на посетителите. Изключително интересни са и теракотите в зооморфни и антропоморфни форми, както и керамичните лампи. Както при битовата керамика, тук също има представители от преди и след Христа. Особено добре е представено ранното християнство и това не е случайно, тъй като на територията на общината е открита раннохристиянска базилика, която е и епископска. В музейната сбирка се съхраняват и са изложени архитектурни елементи открити по време на археологически проучвания на храма, между които един от най-ажурните йонийски капители откривани в България. Тук може да се види олтарната маса, мраморният фонтан от двора на базиликата, както и централното пано от мозайка с Христовият монограм “Хризма”.
Етнографската тема е представена от експонати свързани с литургиката, старопечатни книги издадени в Цариград, автентични носии от Малешевско, уреди за обработка на прежда и тъкане, както и експонати на възрожденската битова керамика. Тук може да се види оригиналният буквар от килийното училище, което е първо в цяла Мелнишка околия. Училището е открито през 1844 г. в село Горна Рибница. Помещението, където се е помещавало училището до черквата, която е паметник на културата, може да се разгледа и сега.

Приоритети:

1. Насърчаване и подпомагане на проучванията от палеонтологичен, археологически, геоложки и геоморфоложки характер.
2. Привличане на специалисти от всяка една от изброените по-горе обособени науки и по този начин популяризиране на богатата културна, етно, религиозна и природна наследственост на района.
3. Участието като партньор в изготвяне на проекти по европейски програми за културно наследство.
4. Основна база за реализиране на всички форми на алтернативен туризъм на територията на община Струмяни.
5. На базата на всичко изброено по-горе – създаване на историческа и археологическа карта на земите влизащи в територията на община Струмяни.

адрес:с. Струмяни, община Струмяни, пл. “7-ми април” №1

телефон:07434/31-08

уредник: Йорданка Стаменова

 

 


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС