Защита на потребителите
Стопанство

Стопански отрасли

          Територията на община Струмяни се характеризира с най-ниска степен на индустриализация, което е обяснимо за досегашното и развитие. Това не става за сметка на селското стопанство.

 Селско стопанство.

До 1991 г. селското стопанство в бившия Благоевградски окръг има своя специфична структура, която определя мястото му в националното разделение на труда. Втози смисъл селското стопанство на селищна система Струмяни допълва тази структура с определена специализация предизвикана от релефните и почвено-климатични условия – насечен терен, почвена характеристика, категория на земята и климат подходящ за отглеждане на тютюн. От друга страна наличието на голям процент мери, пасища и естествени ливади предполага развитието на животновъдството.

Като цялата тази дейност е била съсредоточена в АПК ”Огражден”, който включвал 37 814 дка стопанисвана земя, от която площа на обработваемата земя е 20 389 дка., а необработваемата , от които мери и пасища – 17 525 дка. Основна част от обработваемата земя е разположена по поречието на р.Струма.

След 1991 г. с оглед настъпилите политически промени се променя и начина на ползване на земеделските земи, които се раздържавяват и се връщат на собствениците им.

Района на община Струмяни се явява един от най топлите в страната, което определя предпоставки за развитието на силно топлолюбиви култури, тютюн, овощарство и др. Меката зима позволява презимуването на някой многогодишни видове, като: смокиня, нар, бадеми, маслини и др., а продължителния период без мраз е особено благоприятен за отглеждане на всички зеленчукови култури познати в България.

 Климатичните условия и развитието на растениевъдството, наличието на големи по площ естествени ливади и пасища са предпоставка за развитие на животновъдството в района, като най-разпространено е  отглеждането на овце. 


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС