Избори за Народно събрание 2021
ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.(премахнат след провеждането на изборите на 4 април 2021 г.) 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.(премахнат след провеждането на изборите на 4 април 2021 г.)

Електронни услуги, свързани с изборния процес чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление":
  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284 
  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152
  7. 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da
    

Съобщения и информация от Общинска администрация:

17.05.2021 г.
Заповед № З-174/17.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

17.05.2021 г.
Заповед № З-173/17.05.2021 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

09.03.2021 г.
Публикувана е Заповед № 3-71/09.03.2021 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Струмяни по време на инфромационно-разяснителната компания за изборите за Народно събрание

02.03.2021 г.
Публикувана е Заповед № З-60/02.03.2021 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със Заповедта може да се запознаете тук.

17.02.2021 г.
Свикват се консултации за определяне състава на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ на 22.02.2021 г. от 13.00 часа

01.02.2021 г.
Заповед № З-23/01.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

01.02.2021 г.
Заповед № З-24/01.02.2021 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?