Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Празник на боговете на виното 03.02.2018, с. Илинденци. Заповядайте!

ОбА Сграда


 

Новини

22.01.2018
До 31.01.2018 г. продължава приема на заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с. Струмяни , общ. Струмяни.

ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с изпълнение на Проект BG05М9ОР001-2.005-0047-С01 „Активен живот”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова...


19.01.2018
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕ ОТКРИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!

Във връзка с осъществяването на проект „Активен живот“ BG05M9OP001-2.005-0047, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален...


19.01.2018
За данъците през 2018 г. - не пропускайте сроковете да подадете декларации за патент и туристически данък!

Във връзка със стартирането на кампанията по събирането на местни данъци и такси напомняме на всички данъчно задължени лица, че:1. Лицата, които подлежат на облагане...


19.01.2018
Демонтаж на кабели в района на с. Струмяни

Фирма "Ягуар - 02" ЕООД съобщава, че в изпълнение на договор сключен с "БТК" АД, за периода от 12.01.2018 до 31.01.2018 ще извършва дейности по...


17.01.2018
Съвместна среща на екипа за управление на проект: „Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяването на щетите от наводнения“

Съвместният екип на проекта организира редовни съвместни срещи, за да координира дейностите по проекта "Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на...


16.01.2018
Срокове за прием на заявления за ползване и предоставяне на почасови социални услуги

Община Струмяни уведомява своите жители, че за периода от 01.01.2018г до 31.12.2018 г. се предоставя възможност за ползване на почасови социални услуги в домашна среда...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва