Превод на страницата:  
Република България
Община Струмяни
Официален интернет сайт
                   

Празник на боговете на виното, Илинденци 2017

ОбА Сграда


 

Новини

17.02.2017
Приятелска футболна среща на стадиона в с. Струмяни

ПОКАНА Уважаеми жители и гости на община Струмяни,Заповядайте на приятелска футболна среща на стадиона в с. Струмяни на 19.02.2017 г. (неделя) от 16:00 ч.Спортсменска игра ще...


16.02.2017
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Струмяни, уведомява избирателите за крайните срокове, съгласно приетата с Решение № 4125-НС/26.01.2017г. на Централната избирателна комисия хронограма за изборите за Народно събрание...


16.02.2017
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯ НА МИГ "СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ"!

На 15.02.2017 г. /сряда/ в заседателната зала на община Струмяни се проведе обществено обсъждане на разработената стратегия за водено от общността местно развитие на местна...


15.02.2017
Кампания по раздаване на хранителни продукти започна в община Струмяни!

Със съдействието на Община Струмяни, социалните служби, БЧК и много доброволци, започна организацията по раздаване на хранителни продукти, в изпълнение на Оперативна програма за храни...


13.02.2017
Надграждащо обучение бе проведено в НЧ "Братя Миладинови"-с.Микрево, община Струмяни за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, предоставящи социална услуга по проект "Независим живот"!

На 10.02.2017 г. в НЧ "Братя Миладинови" - с. Микрево, община Струмяни бе проведено надграждащо обучение за доставчиците на социална услуга в домашна среда, включени...


10.02.2017
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИОТ ОБЩИНА СТРУМЯНИ П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ...


 

Търсене

 
Какво смятате за новата визия на уеб портала?
Харесва ми
По-скоро да
По-скоро не
Не ми харесва