Защита на потребителите
Новини

Срокът за доброволно плащане на местните данъци и такси за 2022 г. изтече. Започва трупането на лихва върху неплатените задължения.
14.11.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Общинска администрация Струмяни уведомява всички данъкоплатци, че срокът за доброволно плащане на данък върху недвижимото имущество, данък върху  превозните средства, патентен данък и такса върху битовите отпадъци изтече на 31 октомври 2022 г. След тази дата се начислява законова лихва върху цялата сума. Важно условие за редовност при периодичния технически преглед на превозните средства е заплащането на данъка.

РЕГИСТРАЦИЯТА НА КЛАДЕНЦИ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ Е ДО 28.11.2022 Г.
01.11.2022
УВАЖАЕМИ собственици на кладенци, сондажи, герани,  дренажи и други водовземни съоръжения от подземни води, Уведомяваме Ви, че до 28 ноември 2022 година трябва да регистрирате съоръжението си, ако то е: С предназначение за собствени потребности, изградено е до 27.11.2018 г., попада в границите на населените места и селищните образувания и не е вписано в регистрите на съответната Басейнова дирекция; за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА. НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление, което може да бъде намерено на официалната страница на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”  или да получите същото от Кмета на населеното...

ОБЯВА – СЪОБЩЕНИЕ
31.10.2022
Във връзка с изпълнение на дейности по Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0014-С01 по проект „Нова дългосрочна грижа за хора с психични разстройства на територията на община Струмяни”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, имаме удоволствието да Ви поканим на откриваща пресконференция, която ще се проведе на 03.11.2022 г. /четвъртък/ от 10:30 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес: Пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.

НАГРАДИТЕ НА XVII-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА" - МИКРЕВО 2022 ГОДИНА СА ИЗВЕСТНИ. ГОЛЯМАТА НАГРАДА „МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА“ – МИКРЕВО 2022 СПЕЧЕЛИ "РУСАЛИИ" гр. Петрич
09.10.2022
Днес, 9 октомври 2022 г. жури в състав:Председател: Доц. д-р Наталия Рашкова, Членове: 1. Кирил Апостолов – дългогодишен хореограф на ансамбъл „Пирин“ – гр. Благоевград 2. Петьо Кръстев – гл.асистент д-р 3. Илияна Найденова - вокален педагог 4. Любомир Марянски - хореограф Класира участниците в конкурсната програма на Седемнадесетия международен фолклорен фестивал ”Малешево пее и танцува” Микрево 2022, както следва: вижте тук

Моменти от старите ленти - Международният фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува" от 2004, 2006, 2010, 2012 години
05.10.2022
   Международният фолклорен фестивал "Малешево пее и танцува", е събитие с утвърдени традиции и история. Атмосферата по време на фестивалните дни е неповторима. Станете част от това незабравимо изживяване на 7,8 и 9 октомври 2022 г.!

Конкурсна програма за фестивалните дни на МФФ "МАЛЕШЕВО ПЕЕ И ТАНЦУВА" МИКРЕВО 2022
03.10.2022
КОНКУРСНА ПРОГРАМА07.10.2022(ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК)08.10.2022(ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК)09.10.2022(ИЗТЕГЛЕТЕ ТУК)

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?