Микрево - 8, 9 и 10 октомври 2021
Новини

ПОКАНА
21.07.2021
Заповядайте на традиционния събор на село Илинденци по повод 118 ГОДИНИ от ИЛИНДЕНСКО - ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ и отбелязване на 100 години от създаването на НЧ „Климент Охридски-1920“ 

Общинска администрация Струмяни обявява 1 свободно работно място за длъжността “специалист“ в отдел “Териториално и селищно устройство“ /“ТСУ“/
21.07.2021
СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация Струмяни обявява 1 свободно работно място за длъжността “специалист“ в отдел “Териториално и селищно устройство“ /“ТСУ“/ Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: образование – минимум средно; професионално направление - строителство, архитектура, геодезия, кадастър, незаконно строителство; професионален опит – не се изисква;   Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите: компютърна грамотност: ползване на МS Word, MS Excel, MS Power Point; програмни продукти за електронна поща и др.; познаване националното и Европейското законодателство в областта на териториално и селищно устройство; умения за работа в екип, инициативност, оперативност, добри комуникативни умения. способност да планира, организира и контролира собствената си работа, както...

Празник на село Никудин
14.07.2021
Своя празник Илинден тази година село Никудин ще чества на 17 юли вечерта, съобщават църковното настоятелство и кметският наместник Емил Костадинов.За празничното настроение на жителите и гостите на селото до късно през ноща срещу неделя на площада ще свири музикален оркестър. Храмовият празник на църквата "Св. пророк Илия" ще бъде отбелязан с традиционен курбан в следобедните часов на 20 юли ( вторник), обявяват от църковното настоятелство кметския наместник Костадинов.

Община Конче и Община Струмяни приключват изпълнението на проект по трансграничната програма между България и Северна Македония
12.07.2021
Община Конче, Северна Македония, в качеството си на водещ партньор и Община Струмяни, България, в качеството си на проектен партньор 2 приключват изпълнението на  проект CB006.2.12.142 „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“. Проектът беше финансиран с Договор за БФП № РД-02-29-162/12.07.2019, в рамките на Приоритетна ос: Околна среда, Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006 В рамките на проект CB006.2.12.142 „Прилагане на...

Приключи изпълнението на трансграничен проект между общините Струмяни и Берово
12.07.2021
Община Струмяни, България и Община Берово, Северна Македония, приключват изпълнението на съвместен проект CB006.2.12.120 с наименование „Да опазим жителите на една планина  по две реки“. Проектът е финансиран с Договор за БФП № РД-02-29-160/12.07.2019. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Проект CB006.2.12.120 се изпълни в рамките на Приоритетна ос: Околна среда, Специфична цел 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие на Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония. В рамките на проекта се...

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНИТЕ КОНЧЕ И СТРУМЯНИ“
08.07.2021
Проект CB006.2.12.142, "Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни" НА 7-МИ ЮЛИ 2021 ГОДИНА, В ЗАЛАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-1936" СЕЛО МИКРЕВО, СЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНИТЕ КОНЧЕ И СТРУМЯНИ“ ! Община Струмяни, в качеството си на водещ партньор по проект: „Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни“, с реф. № CB006.2.12.142, финансиран по Програма Интеррег - ИПП ТГС България – Северна Македония, CCI No 2014TC16I5CB006, бе домакин в заключителна пресконференция, която се проведе в залата на Народно Читалище "Братя...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?