Новини

5 юни е светевоен ден на околната среда. Тази година мотото е : Време за природа (Time for Nature)
03.06.2020
Биоразнообразие Този Световен ден на околната среда ни учи как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата (act #ForNature). Храните, които приемаме, въздухът, който дишаме, водата, която пием, и климатът, който прави нашата планета обитаема – всички те идват от природата. Сега е настъпило времето, в което природата ни изпраща съобщение, показвайки ни, че сме на прага на срив. Време е да се събудим и да си вземем бележка. Време е да преосмислим връзката си с природата. Време е да повишим глас и да кажем на света, че искаме...

Подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижи в община Струмяни”
03.06.2020
Община Струмяни набира, желаещи да ползват услугата „Патронажна грижа“ в условията на COVID-19 О  Б  Я  В  А   за подбор на потребители за ползване на услуга „Патронажна грижи в община Струмяни” Във връзка с превенция разпространението на COVID-19 и недопускане струпването на хора, община Струмяни използва възможностите за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за подпомагане на уязвимите групи от населението чрез доставянето на жизнено важни продукти и услуги от първа необходимост. Лицата, които могат да кандидатстват за помощ са:  – Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; – Хора с...

Провеждане на процедура за подбор на персонал по предоставянето на социални услуги
03.06.2020
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР).Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.101„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3“ Община Струмяни, в качеството си на бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Струмяни“ - Компонент 3 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 по ОП РЧР 2014-2020 О Б Я В Я В А Провеждане на процедура за подбор на персонал по предоставянето на социални услуги във връзка със създалата се извънредна ситуация, породена от риска от заразяване с вируса COVID 19 и предприемането на...

Заповеди № РД-01-288/ 01.06.2020 г. и № РД-01-289/ 02.06.2020 г. на министърът на здравеопазването относно влизането на територията на Република България и противоепидемичните мерки
02.06.2020
Заповед № РД-01-288/01.06.2020 г. вижте тук. Заповед № РД-01-289/02.06.2020 г. вижте тук.

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ПОЛУЧИХА ПОДАРЪЦИ !
01.06.2020
Днес на 01.06.2020 г. /понеделник/, децата посещаващи детска градина „Патиланци“ в селата Илинденци и Струмяни бяха зарадвани с подаръци, закупени със събраните средства от Коледния благотворителен бал под мото „Да подкрепим децата на Община Струмяни“, който се състоя на 13.12.2019 г. в Залата на НЧ „Братя Миладинови“ – с. Микрево.Подаръците бяха поднесени от г-ца Фиданка Котева – зам. кмет „Хуманитарни дейности“ на община Струмяни и екип. Тя поздрави децата, като им пожела да бъдат живи и здрави, детството им да бъде едно приказно приключение с безкрайни игри, много приятели, веселие и радост и никога да не спират да вярват в...

Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г. на министърът на здравеопазването намалява някои от наложените до момента ограничения
01.06.2020
Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-287/ 30.05.2020 г., с която позволява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет и при спазване на въведените противоепидемични мерки. Заповедта вижте тук.Припомняме и някои от дадените указания за различни сфери на обществения живот и прилагане на противоепидемиологични действия Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центроветеУказания за организиране и провеждане на присъствено обучение и дейности в институции в системата на предучилищното и училищното образованиеУказания за организиране на дейностите в частните детски...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?