Новини

Областен информационен център - Благоевград ще проведе информационна кампания за представяне на проектите на Програмите, финансирани от ЕСИФ, за новия програмен период 2021-2027 г.
05.10.2021
На 8 октомври 2021 г. (петък) от 10:00 ч. до 12:00 ч., на площада пред сградата на Общинска администрация в село Струмяни, Областен информационен център – Благоевград ще проведе организирано информационно събитие на мобилен щанд на открито. Експертите на Центъра ще предоставят информационни и рекламни материали за програмите, финансирани от ЕСИФ за новия програмен период 2021 – 2027 г. , както и ще предоставят безплатни консултации на място на заинтересовани лица. Заповядайте и бъдете активни, за да сте информирани!

СЪОБЩЕНИЕ за въвеждане и спазване на по-строги противоепидемични мерки на територията на община Струмяни
04.10.2021
Уважаеми жители на Община Струмяни, Във връзка с удължената  извънредната епидемична обстановка до 31 октомври 2021 г. и предвид повишаващия  се брой на новорегистрираните случаи през последните седмици с положителни проби за Ковид-19 в община Струмяни, Общинска администрация Струмяни призовава за стриктно спазване на мерките за ограничаване разпространението на заболяването от корона вирус инфекция (Covid_19) и информира за въведени по-строги мерки в пропускателния режим при ползване на административни услуги в сградата на общинска администрация Струмяни и кметства по населени места.   Съгласно Заповед № З-355/04.10.2021 г. на Кмета на община Струмяни,  считано от  04.10.2021 г. до 31.10.2021 г., се въвеждат следните противоепидемични мерки в...

Обявление за набиране на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда
04.10.2021
ОБЩИНА СТРУМЯНИ             Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“, мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване и утвърдена от Кмета на Община Струмяни - Процедура за включване на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда, представяме следнотo:   ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда Допустими кандидат-потребители на подкрепящи социални услуги в общността и в домашна среда по проект „Подкрепа за социално включване“  следва да бъдат: лица с увреждания; лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност...

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на персонал по проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“
27.09.2021
ОБЩИНА СТРУМЯНИ Във връзка с изпълнение на проект „Подкрепа за социално включване“, Административен договор № BG05M9OP001-2.111-0001-C01, процедура BG05M9OP001-2.111 МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“, мярка 2.3. Устойчиви социални услуги за социално включване и утвърдена от Кмета на Община Струмяни  Процедура за набиране на персонал, представяме следнотo:   ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на персонал за следните длъжности: Социален работник – 1 бройка; Медицинска сестра/Фелдшер – 1 бройка; Организатор – 1 бройка. Шофьор – 2 бройки. Сътрудник – 7 бройки;        Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.   Социален работник – 1 щ. бр.  Изисквания за заемане на длъжността: 1)  Завършено висше образование; 2)  Образователно-квалификационна степен...

„НА ДОБЪР ЧАС“ В ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВЪЗПИТАТЕЛИ И РОДИТЕЛИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!
15.09.2021
Днес, 15-ти септември 2021 г., посрещаме и тази учебна година в условията на продължаваща пандемична ситуация, но независимо от огромните предизвикателства, пред които сме изправени, дългоочакваният камбанен звън на училищния звънец покани първолаците, учениците и преподавателите отново да влязат в любимите класни стаи. При засилени мерки за сигурност и след сериозна подготовка, празнична церемония се състоя в двора на СУ „Св.Паисий Хилендарски“- с. Микрево. Директорът на училището г-жа Лиляна Велкова откри новата учебна година, като отправи своя емоционален поздрав към ученици, учители, родители и гости. На празничното тържеството присъстваха г-жа Фиданка Котева - заместник кмет хуманитарни дейности в община Струмяни, г-н Венцислав...

Oбществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Струмяни за 2020 година
10.09.2021
Председателя на Общински съвет Струмяни, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, отправя покана за участие в обществено обсъждане на Бюджета на Община Струмяни за 2020 година Уважаеми съграждани, Предстои приемането на отчета на бюджета на Община Струмяни за 2020 година. По закон това става след обществено обсъждане с местната общност. Обсъждането ще се проведе на 20.09.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет Струмяни. Отчетът на бюджета на Община Струмяни може да прегледате тук. Мнения, препоръки и въпроси, свързани с отчет 2020 г. на Община Струмяни може да отправите на електронен адрес: strumyani_obs@abv.bg от датата на публикуване на поканата.Председател на...

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?