Защита на потребителите
Структура

Община Струмяни - Структура

П.к. 2825, с. Струмяни, пл. "7-ми Април" №1, тел 07434/ 31 08,
факс: 07434/31 05, e-mail: kmet@strumyani.egov.bg 

Управлeнски екип

 мандат 2023-2027

/assets/1. Obshtinska administraciya/Struktura/[1] Upravlenski ekip/emil iliev.jpg Емил Илиев
Кмет
Петя Тасева
Зам.кмет по стопанските дейности
/assets/1. Obshtinska administraciya/Struktura/[1] Upravlenski ekip/2015-2019/fidanka koteva-001.JPG
Фиданка Котева
Зам.кмет по хуманитарните дейности
Иван Секулов
Секретар
Димитър Атанасов
Вътрешен одитор

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС