Защита на потребителите
Пожарна безопасност и защита на населението
РСПБЗН – Сандански тел. 0746/ 22016 , Регионална дирекция ПБЗН Благоевград тел. 073/ 867 220

План за защита при бедствия на община Струмяни (вижте тук)
Програма за намаляване риска от бедствия 2021-2025 г.(вижте тук)

Сигнали за оповестяване Раница за бедствия Семеен план


Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

Пожари

Наводнения

Смерч (ураганни ветрове)

Земетресения

Катастрофи

Промишлени аварии и други замърсявания

Радиация

Зимни бури

Други произшествия и инциденти

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС