Защита на потребителите
Велюшец
 
/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v4.jpg/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v5.jpg/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v6.jpg
 
Селото се намира в югоизточното подножие на Малешевска планина, на 746 м надморска височина. Възникнало е като колибарско поселение в местностите Острилите, Верлин, Мерданица, Илинден. Според предания името на селото идва от неговия основател, който се е наричал Вельо. Селото през XVII век се е казвало Велюш и това се разбира от турски данъчни регистри от 1606 г.
В края на XIX век Велюшец е наброявал 340 жители. Това е време, когато селото вече има църква и училище. Паметни години тук са 1895 – училището придобива светски характер, 1901 – учителят Христо Куслев основава комитет на ВМОРО, 1912 – освобождава се от робството, 1954 – електрифициране и радиофициране.
Климатът се определя като преходносредиземноморски, почвите са канелени горски. Основният поминък е бил земеделие и животновъдство и отчасти горски дейности.
Две години след освобождението жителите са били 147 души, днес са само 3-ма.
Кметски наместник – Йордан Николов, тел.0894395948
 
/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v8.jpg/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v9.jpg/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v7.jpg
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС