Защита на потребителите
Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.
ГД ГРАО: Чрез този сайт можете да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

 СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори на изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.(премахнати след провеждането на изборите)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент 21 ноември 2021 г.(публикуван на 18.11.2021- премахнат след провеждането на изборите)


Видео клипове на Централната избирателна комисия с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и как се гласува вижте тук.

Симулатор на машинно гласуване, който може да видите тук.

Електронни услуги, свързани с изборния процес чрез Единения  модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление":
  1. 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите на 14 ноември 2021 г.
  2. 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборитена 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
  3. 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)
  4. 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 14 ноември 2021 г.
  5. 910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
  6. 910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК)
  7. 910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето
  8. 910008 Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)


Съобщения и информация от Общинска администрация:

01.10.2021
Публикувана е Заповед № З-342/01.10.2021 г. за определяне на избирателни секции за хора с увреждания. Със заповедта може да се запознаете тук.

30.09.2021
Свикват се консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии на 08.10.2021 г. от 10.00 ч.(виж тук) 

23.09.2021
Заповед № З-325/23.09.2021 г. на Кмета на община Струмяни за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.

21.09.2021
Заповед № З-319/17.09.2021 г. на Кмета на община Струмяни за образуване на избирателни секции и определяне на номерата им за произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14.11.2021 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС