Защита на потребителите
Доброволно формирование на община Струмяни

Доброволното  формирование на община Струмяни за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях е създадено през 2013 г. с Решение № 260 /28.03.2013 г. на ОбС Струмяни и е с численост до 10 броя доброволци.

Доброволното формирование към община Струмяни е сформирано първоначално с пет доброволеца, но към настоящия момент е с четирима доброволци. Доброволците са преминали успешно първоначалния основен курс с трите модула на обучение.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС