Защита на потребителите
Седелец

Седелец заема югоизточните склонове на Малешевска планина, на надморска височина около 800 метра. Името на селото идва от думата „седловина”, тоест стои на отседнало място. В турски данъчни документи от 1599 и 1660 година се отбелязва с имената Седелче и Седелеч.

По време на робството селото е с християнско население, което в края на XIX век брои 300 души. През 1920 година жителите му са 315, през първата година на XXI век са 85, а през 2016 година са 24 души.

През 1901 година е основан комитет на ВМРО от учителя Христо Куслев, 1922 – построява се училищна сграда.

Климатът се определя като преходносредиземноморски, но с изразено планинско влияние, а почвите са канелени горски.

Населението се препитава главно със земеделие и скотовъдство.
Кметски наместник –  Митко Стоянов, тел. 0895460146, 0878451243

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС