Защита на потребителите
Достъп до информация

 

Заявленията за достъп на обществена информация се приемат в Центъра за услуги и информация на гражданите на:

адрес: с. Струмяни 2825, пл "7-ми Април" № 1
телефон: 07434 / 3108
e-mail: strumyani_oba@yahoo.com
работно време на ЦУИГ : 8:00 - 17:00
Секретар на общината - Иван Секулов


ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Регистър на подадените заявления за достъп до информация

Списък на категориите информация, публикувани в интернет страницата на Община Струмяни(актуализиран) - виж тук

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС