Защита на потребителите
Добри лаки
 /assets/Naseleni mesta/Dibri laki/d1.jpg/assets/Naseleni mesta/Dibri laki/d2.jpg/assets/Naseleni mesta/Dibri laki/d3.jpg
   Селото е разположено в южните склонове на Малешевска планина на около 993 м. надморска височина. През селото минават реките – Клепалска, Раздолска (Добрилашка) и Градишка. Според народно предание името на селото е свързано с хубави лъки, намиращи се в землището му. По друго предание се смята, че първият заселник бил някой си Добри от Цапарево, който разработил лъка, която била наречена Добрева лака. По - късно селището било наречено Добра лака, след което се изменило на Добри лаки.
   Населението на селото е участвало активно в националните освободителни борби. По време на Кресненско – Разложкото въстание е учреден старейшински съвет. През 1901 година е основан комитет на ВМОРО, 1908 – открива се училище, 1912-1913 – построява се църквата „Св.Троица”, 1949 – основава се читалище „Антон Попов”, 1987 – основава се младежки клуб.
   В края на XIX век селото е с 620 жители, като през 1965 достигат до 900 души, а през 2015 г. са 174.
   Климатът и тук е преходносредиземноморски, но с планинско влияние. Поминъкът на населението през XIX век е от животновъдство (овце, кози, говеда) и земеделие (царевица, ръж, ечемик), а през XX век значимо място заема тютюнът.
 

Кмет на кметство Добри лаки – Васил Митрев, тел. 0879434015

 /assets/Naseleni mesta/Dibri laki/d1.jpgДомове на вярата в с.Добри лаки, Община Струмяни(за по-добра визуализация-на цял екран-натиснете тук)

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС