Защита на потребителите
През годините/снимки/
2007   2008  

 

 

2009   2010  

Програма
Награди

 

снимки:
23.10.2010
24.10.2010
Програма
Награди

2011  
2012
 

снимки:
15.10.2011
16.10.2011
Програма

Награди

 

снимки:

пресконф.

20.10.2012
21.10.2012
Програма

Награди

2013
  2014  

снимки:
пресконф.
18.10.2013

19.10.2013
20.10.2013

Програма

Награди

снимки:
анонс
24.10.2014

25.10.2014
26.10.2014

Програма

Награди


2015
   
2016
 
 
/assets/Aktualno/2015.10.07/i2015-1.jpg
снимки:

анонс
09.10.2015
10.10.2015
11.10.2015

Програма

Награди

 
/assets/MaleshevoPee/2016/Maleshevo 2016-23.10.2016.jpg
 снимки:

анонс
21.10.2016
22.10.2016
23.10.2016

Програма

Награди


2017-Конкурсна програма
 

2017
-Вечерни концерти 
/assets/Aktualno/1.2017/10.20/DSC00580-001.JPG снимки
(flickr):

анонс
20.10.2017
21.10.2017
22.10.2017

Програма

Награди

/assets/MaleshevoPee/pic.jpg снимки
(facebook):

20.10.2017(fb)
20.10.2017(fb)

21.10.2017(fb)
21.10.2017(fb)
22.10.2017(fb)
 22.10.2017(fb) 

2018   2019  
  снимки:
19.10.2018
20.10.2018
21.10.2018


Програма

Награди

 
04.10.2019(flc)
05.10.2019(flc)
06.10.2019(flc)
снимки(fb):
конк.прогр.
04.10.2019
05.10.2019
06.10.2019

вечерни конц.
04.10.2019
05.10.2019
06.10.2019

Програма

Награди


2022
(flickr)

2022
(facebook)
07.10.2022
08.10.2022
07.10.2022 г.
07.10.2022 г.
08.10.2022 г.
08.10.2022 г.
09.10.2022 г.
09.10.2022 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Община Струмяни - карта
Какво смятате за новата визия на сайта?