Защита на потребителите
Разяснение по тръжна документация
за открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под 00579-2013-0003 и може да видите тук


28.02.2014
Oтговори на питания писмо с изх.№ ОП-6(57) от 28.02.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП-6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.  Писмото можете да изтеглите от тук.

21.02.2014
Писмо с изх.№ ОП-6(51) от 21.02.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП-6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.  Писмото можете да изтеглите от тук.


18.02.2014
Покана за външни експерти може да видите тук.

17.02.2014
Относно: Oткрита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект "Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”,открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни.
Публикувано е
Решение за промяна №ОП-6 (43) от 17.02.2013 г. на Кмета на Община Струмяни  Решението можете да изтеглите от  тук.

03.12.2013  г.
Отговори на постъпили запитвания с вх. номера ОП-6(9)/08.11.2013, ОП-6(16)/13.11.2013, ОП-6(10)/11.11.2013, ОП-6(20)/20.11.2013 и ОП-6(23)/27.11.2013  във връзка с обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-монтажни работи за обект «Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини, детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград" , открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни прочетете  тук .

26.11.2013 г.

Oтговори на питания свързани с обществена поръчка с предмет: „Извършване настроително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция наспортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детскиплощадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни прочетете тук .11.11.2013 г.
Oтговори на питания ОП-6(8)/06.11.2013 и ОП-6(12)/11.11.2013 свързани с обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за обект«Благоустрояване и реконструкция на спортни обекти. Рехабилитация на обществени зелени площи – градини,детски площадки и съоръженията към тях в община Струмяни, област Благоевград”, открита с Решение № ОП - 6/ 18.10.2013 г. на Кмета на община Струмяни прочетете   тук.

01.11.2013 г.

25.10.2013 г.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС