Защита на потребителите
Разяснение по тръжна документация

Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци ис.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002, може да изтеглите от ТУК.


22.04.2014

Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП под №00579-2014-0002, може да изтеглите от  ТУК.


17.04.2014

Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП под №00579-2014-0002, може да изтеглите от ТУК.11.04.2014
Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под №00579-2014-0002, може да изтеглите от ТУК.


11.04.2014
Писмо-разяснение ОП-2(50)/11.04.2014 по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е публикувано в РОП на  АОП под № 00579-2014-0002, може да изтеглите от тук.


11.04.2014
Публикувано е Решение за промяна ОП-2(49)/11.04.2014 г. на Кмета на Община Струмяни, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикуванов РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002. Решението може да изтеглите от тук.


07.02.2014
06.02.2014

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване  за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002 прочетете тук.


06.02.2014

Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002, може да изтеглите от ТУК.


31.01.2014

Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002, може да изтеглите от ТУК.


27.01.2014

Разяснение по тръжна документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с.Илинденци и с.Драката, община Струмяни”, открита с Решение № ОП-2 от 08.01.2014 г. на Кмета на община Струмяни, обявлението  за  която обществена поръчка е  публикувано в РОП на  АОП, под № 00579-2014-0002, може да изтеглите от ТУК.


24.01.2014

Отговор на питане относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни открита с Решение №ОП-2 от08.01.2014г. на Кмета на Община Струмяни, публикувана в РОП на АОП под №00579-2014-0002.


15.01.2014

Отговор на питане с вх.№ ОП-2(4) от 14.01.2014 г. относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на асфалтова настилка в с. Илинденци и с. Драката, община Струмяни открита с Решение №ОП-2 от08.01.2014г. на Кмета на Община Струмяни, публикувана в РОП на АОП под №00579-2014-0002.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС