Защита на потребителите
Малешево пее и танцува

Магията, наречена „Малешево пее и танцува”През всичките години – от основаването си до днес „Малешево пее и танцува” съхранява и популяризира фолклорното богатство не само на Малешевието и България, но и на Балканите, Европа и света. Създаден с цел да опазва традиционната култура и образците на фолклора на балканските народи, фестивалът с всяка година разширява своите граници и приема все повече и повече посланици на фолклора от различни точки на планетата.   
Фестивалът „Малешево пее и танцува” има конкурсен характер и  се организира за първи път през 2004 г.
Още с първото си издание се превръща в международен форум на певческото, танцово и инструментално изкуство на народите за автентичен и обработен фолклор. В него участват над 800 изпълнители от Югозападна България, Р Македония, Р Сърбия и Черна гора.
Успешният старт се потвърждава на следващата година – 2005, когато в изданието участват над 1200 самодейци от България и над 300 от Р Македония,  Гърция, Сърбия и Черна гора, Турция и Грузия. Фестивалът е под патронажа на министъра на културата Стефан Данаилов. Има представители от общините: Берово, Кочани, Радовиш, Ново село, Васильово от Р Македония, Елефтерон и Криа Вриси - от Гърция, Нова Пазова - от Сърбия и Черна гора, състави от Турция и Грузия.
Третото издание се организира под патронажа на Президента на Република България Георги Първанов под мотото “Малешево пее и танцува – Европа без граници”.  На 13, 14 и 15 октомври 2006г. сцената на с. Микрево отново се изпълва с 2300 посланици на красотата от страната,  Грузия, Македония, Сърбия, Турция и Косово, демонстрирайки богатството и многообразието на фолклора.
От 12 до 14 октомври 2007 г. се организира четвъртото издание на „Малешево пее и танцува”, а многобройната публика на площада в Микрево се наслаждава на красотата на традицията, песните и обичаите, танците и носиите на над 3000 участници от различни краища на страната и чужбина - Гърция, Македония, Сърбия, Турция, Грузия и Косово.
С всяка година - до днес фестивалът се обогатява, разширява своите граници  и идеите му стигат до далечни точки не само на Европа, но и на света. На сцената на малкото малешевско село хиляди посланици на автентичния и обработен фолклор демонстрират красотата на народите си, съхранена през вековете в песен, мелодия и танц.
„Малешево пее и танцува” е мост на приятелството, преодолял границите с песен и танц, с магията, съхранена в сърцето на хиляди самодейци и ентусиасти.
/assets/10.Tourism/elementi/elemnt-long-1-no.png

tel: +359 7434 31 08 , fax:+359 7434 31 05 , e-mail: maleshevopee@gmail.com, strumyani_oba@yahoo.com
 facebook: Малешево пее и танцува/ Maleshevo sings and dances

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС