Защита на потребителите
Финансирани по оперативни програми
Проекти на обищина Струмяни финансирани по оперативни програми

Бенефициент

Седалище

Място на изпълнение

Наименование
на
договора

Обща стойност

БФП

Финансиране от бенефициент

Продълж.(месеци)

Статус

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

„Инвестиция в бъдещето на Община Струмяни”

787 230

787 230

0

24,00

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

"Ние мислим за нашето бъдеще"

21 777

21 777

0

12,00

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

В помощ на хората от община Струмяни - предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник

86 182

80 337

6 426

12,00

Приключен

Община Сандански

Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№14

Сандански

Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”

152 944

152 944

13 000

41,90

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Югозападен

Постигане на по--добри услуги за гражданите и бизнеса в община Струмяни чрез използване на нови технологични възможности

260 360

260 360

0

24,33

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

За по-добър живот

193 019

193 019

0

15,20

Приключен

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

Защитено жилище за хора с психични разтройства в община Струмяни

152 562

152 562

0

14,00

Приключен

Община Сандански

Област: Благоевград Oбщина: Сандански 2800 Сандански област Благоевград, община Сандански, гр.Сандански, бул.”Свобода”№14

България

Развитие за устойчив туризъм.

412 848

377 948

34 900

24,00

Регистриран

Община Кресна

Област: Благоевград Oбщина: Кресна 2840 Кресна ул. "Македония" 96

Кресна

Повишаване ефективността на управление в общините Кресна, Сандански и Струмяни

150 790

150 790

0

27,37

В процес на изпълнение

 

Общинa

Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

Струмяни

„НЕ СТЕ САМИ”

171 223

171 223

0

15,00

В процес на изпълнение

Общинa Струмяни

Област: Благоевград Oбщина: Струмяни 2825 Струмяни пл. 7-ми април 1

България

Ефективна общинска администрация Струмяни

75 235

75 235

0

12,00

Регистриран


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС