Защита на потребителите
ОП-9/10.07.2019
елкетронна преписка
28.08.2019 
Публикуван е Договор № 94/01.08.2019 г. за изпълнение на поръчката


Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/10.07.2019

28.08.2019 13:18

Договор № 94/01.08.2019 г. за изпълнение на поръчката

01.08.2019 
Публикуван е Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-9/10.07.2019

01.08.2019 11:42

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти

22.07.2019 22:45
На 
22.07.2019  г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9090564, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 25.07.2019 г., 17:00 ч.
До всички заинтересовани лица - относно обявата  за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м.” се променя датата на отваряне на офертите съответно от 25.07.2019 г. 10:30 часа на 31.07.2019 г. 10:30 часа.

10.07.2019 г.

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  „Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II  - от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м.”. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9090157 на 10.07.2019 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

22.07.2019г.  17:00

Срок за подаване на оферти

22.07.2019 г. 17:00

Прогнозна стойност:

133 888.99 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

25.07.2019  г. 10:30

Пълен комплект документи, необходими за участие

Документация(изтегли тук)

Проекти(изтегли тук)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9090157 на 10.07.2019 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
10.07.2019 г.  16:55

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС