Защита на потребителите
ОП-6/20.07.2018
12.09.2018 г. 14:00
Публикувано е съобщение за прекратяване на обществена поръчка ОП-6/20.07.2018г. на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки.(виж тук)

28.08.2018 г.
На 28.08.2018 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9080184, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук.  Срок за получаване на офертите : 10.09.2018 г.,17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 11.09.2018 г. г. 10:00 часа.

14.08.2018 г.
На 14.08.2018г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9079602, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 28.08.2018 г.,17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 29.08.2018 г. г. 11:00 часа.

На 31.07.2018г. 17:28
В АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9079120, с което се удължава срока за подаване на офертите. С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 13/08/2018г., 17:00 ч. Дата на отваряне на офертите 14.08.2018 г. 11:00 часа.

23.07.2018 14:04

До всички заинтересовани лица в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура "Активно включване" по проект "Активен живот". Публикувано е указание(вижте тук) и приложението образец № 5, към него, което може да видите тук.20.07.2018

Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:  „Доставка на допълнително специализирано оборудване за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“.  Информацията е публикувана в АОП под ID № 9078726 от 20.07.2018 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

 31.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти

31.07.2018г. 17:00 часа

Прогнозна стойност:

 9 291.67 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

08.08.2018 г. от 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(2.1 МB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID № 9078726 от 20.07.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

 
20.07.2018 12:20
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС