Защита на потребителите
08 04-622-1/02.07.2018
12.07.2018 г.
Решение за определяне на класирането на участниците в пазарните консултации
 
02.07.2018 г.
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-622-1/02.07.2018 относно:
Подготовка на проектно предложение с наименование "Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община Струмяни“.


Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

11 юли 2018

Срок за подаване на оферти

11.07.2018 г. до 17.00 часа

Покана и бланка за предоставяне на оферта

Покана,
Приложение № 1Приложение № 2
(Изтеглете от ТУК)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

02.07.2018 12:45

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС