Защита на потребителите
ОП-1/17.01.2018
електронна преписка
22.01.2018
Публикувано е съобщение за прекратяване на обществената поръчка на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка
/дата и час/

Вид документ 

ОП-1/17.01.2018

22.01.2018 15:02

Съобщение за прекратяване на обществената поръчка на основание чл.193 от Закона за обществените поръчки


17.01.2018 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Поддържане и ремонт на улично осветление на 21 населени места на територията на община Струмяни". Информацията е публикувана в АОП под ID №9072274 от 17.01.2018 г.

Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

24 януари 2018

Срок за подаване на оферти

 24.01.2018 г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

69900.00 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

31.01.2018 г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(600 KB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

ID №9072274 от 17.01.2018 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

17.01.2018 16:41

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС