Защита на потребителите
ОП-6/08.09.2017
електронна преписка

05.12.2017
Публикуван е Договор №ДГ-136/13.11.2017 г. за доставка с фирмата изпълнител на обществената поръчка.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/08.09.2017

05.11.2017 15:08

Публикуван е Договор №ДГ-136/13.11.2017 г. за доставка с фирмата изпълнител на обществената поръчка.


09.10.2017
Публикуван е Протокол от 27.09.2017 г. от работата на комисията, назначена със заповед № З -375/27.09.2017 г., утвърден на 09.10.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-6/08.09.2017

09.10.2017 15:20

Протокол от 27.09.2017 г. от работата на комисията, назначена със заповед № З -375/27.09.2017 г., утвърден на 09.10.2017 г.08.09.2017
Стартира процедура за избор на изпълнител за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на оборудване и обзавеждане за Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни по процедура „Активно включване“ по проект „Активен живот“. Информацията е публикувана в АОП под ID № 9068114 от 08.09.2017 г.


Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

19 септември 2017

Срок за подаване на оферти

19.09.2017г. до 17:00 часа

Прогнозна стойност:

36165.50 лв. без ДДС

Отваряне на офертите

20.09.2017г. 11:00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(2 МБ Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

 ID № 9068114 от 08.09.2017 г.

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

08.09.2017 16:05

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС