Защита на потребителите
ОП-5/25.07.2017
електронна преписка

05.10.2017
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка
№ДГ-127/08.09.2017 г.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/25.07.2017

05.10.2017 14:56

Договор за възлагане на обществена поръчка №ДГ-127/08.09.2017 г. 


22.08.2017
Публикуван е протокол от 15.08.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-349/15.08.2017г., утвърден на 18.08.2017 г. от Кмета на община Струяни

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/25.07.2017

22.08.2017 14:29

Протокол от 15.08.2017 г. от работата на комисията назначена със Заповед № З-349/15.08.2017г., утвърден на 18.08.2017 г. от Кмета на община Струяни

11.08.2017
На 11.08.2017 г. в АОП е публикувана информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под ID № 9067190/11.08.2017 г., с което се удължава срока за подаване на офертите. С решението може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 14/08/2017 , 17:00 ч.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-5/25.07.2017

11.08.2017 10:19

Информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувана в АОП под ID № 9067190/11.08.2017 г.  
С информацията може да се запознаете тук. Срок за получаване на офертите : 14/08/2017 , 17:00 ч.


25.07.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни-втори етап". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9066604 от 25.07.2017 г.


Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

10/11/2017

Срок за подаване на оферти

10/08/2017 г. до 17.00 часа

Прогнозна стойност:

77 583 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(2.8 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

25.07.2017 

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

25.07.2017 14:30

 
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС