Защита на потребителите
ОП-2/14.03.2017

17.05.2017
Публикуван е договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-100/02.05.2017 г.


Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-2/14.03.2017

17.05.2017 14:50

Договор за възлагане на обществена поръчка - ДГ-100/02.05.2017 г.


13.04.2017
Публикуван е Протокол от  31.03.2017г. от работата на комисията назначена със заповед № З-166/31.03.2017г. на Кмета на община Струмяни, утвърден на 13.04.2017г.


Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП

ОП-2/14.03.2017

13.04.2017 12:05

Протокол от 31.03.2017г. от работата на комисията назначена със заповед № № З-166/31.03.2017г. на кмета на община Струмяни, утвърден на 13.04.2017 г.14.03.2017
Община Струмяни  кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: "Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Микрево и с. Илинденци". Информацията е публикувана в АОП под ID № 9062315 от 14.03.2017 г.


Вид процедура:

Събиране на оферти с обява

Срок на валидност на публичната покана

30/03/2017

Срок за подаване на оферти

30/03/2017 г. до 15.00 часа

Прогнозна стойност:

253 500 лв. без ДДС

Пълен комплект документи, необходими за участие

Обява,
указания и информация, образци
(2.8 MB Изтеглете от ТУК)

Дата на публикуване в АОП

14.03.2017 

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

14.03.2017 16:50

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС