Защита на потребителите
0804-1158-1/21.09.2016
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-1158-1/21.09.2016 г. относно: Доставка на микробус за нуждите на Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни.

21.09.2016 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на микробус за нуждите на Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни.


Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

03 октомври 2016

Срок за подаване на оферти

03.10.2016 г. до 12.00 часа

Покана и бланка за предоставяне на оферта

Покана,
информация, образец
(Изтеглете от ТУК)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

21.09.2016 16:45
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 03  октомври 2016 г., оферти относно: Доставка на микробус за нуждите на Детска градина ,,Патиланци“ – с. Микрево, община Струмяни. 

 

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка.

Артикул

Техническа спецификация

Брой

 

 

 

 

1

Микробус

Двигател: дизел

Обем:  1997 куб.см.

Места: 6+1

Брой врати:  4

Вид каросерия: AF

Скоростна хартия: 6-степенна механична

Среден разход: 6.2 л./100 км

Рампа за хора в неравностойно положение

1

           

 

Бланка за предоставяне на оферта за микробуса

 

Наименование на офертата

 

Срок на валидност на офертата

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

 Цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, с посочване на ЕИК, подписана и подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес, при спешност по факс или доставена лично в срок не по – късно от 12:00 часа на 03.10.2016 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС