Защита на потребителите
0804-1157/21.09.2016
Покана за пазарни консултации изх. № 08 04-1157/21.09.2016 г. относно "Доставка на парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, община Струмяни, обл. Благоевград.

21.09.2016 г.
Община Струмяни кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в пазарни консултации относно: Доставка на   парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, община Струмяни, област Благоевград.

Вид процедура:

Пазарни консултации

Срок на валидност на поканата

30 септември 2016

Срок за подаване на оферти

30.09.2016 г. до 17.00 часа

Покана и бланка за предоставяне на оферта

Покана,
информация, образец
(Изтеглете от ТУК)

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

21.09.2016 12:04


ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на ОБЩИНА СТРУМЯНИ, п.к. 2825 с. Струмяни, пл. “7-ми Април” №1, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. на Министерство на земеделието и храните и чл. 44 от Закона за обществените поръчки, моля да представите до 30 септември 2016 г., оферти относно: Доставка на   парково и архитектурно обзавеждане, във връзка с Реконструкция, изграждане и благоустрояване на крайречни улици и територии в село Микрево, Община Струмяни, Област Благоевград.

 

Един оферент има право да подава оферта за един или повече артикули от списъка.

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

1

Паркова пейка

180см
Габаритни размери:
Дължина - 120см, 160 см, 180 см, 190 см
Височина - 84 см
Дълбочина - 52 см

30,00

2

Парково кошче модел

Габаритни размери:
Височина - 90 см
Ф - 31 см

20,00

3

Беседка шестоъгълна

Габаритни размери: Нбило=306 см, Нкорниз=204 см, Ноблегалка = 91 см, Нседалка = 42 см
Страна на шестоъгълника в основата L=139,4 см,

2,00

4

Стойки за велосипеди

Габаритни размери:
Дължина - 260 см
Височина - 40 см
Дълбочина - 60 см

3,00

5

Паркова пейка

Габаритни размери:
Дължина - според радиуса
Височина - 45 см
Дълбочина - 38 см

6,00

6

Паркова пейка модел 180см

Габаритни размери:
Дължина - 120см, 160 см, 180 см,
Височина - 45 см
Дълбочина - 40 см

4,00

       

                                                                                               

 

            Бланка за предоставяне на оферта за оборудване и обзавеждане

 

Наименование на офертата

 

Срок на валидност на офертата

 

Дата на издаване на офертата

 

 

 

Подпис и печат на офертата

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул

Техническа спецификация

Брой

Ед. цена без ДДС

Обща цена без ДДС

ДДС 20%

Обща цена с ДДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана и подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес или доставена лично в срок не по – късно от 17:00 часа на 30.09.2016 г.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС