Защита на потребителите
ОП-6/06.04.2016
електронна преписка


10.06.2016 г.
Публикувана е Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-88А/25.04.2016

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка
/дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6 /06.04.2016/

10.06.2016 11:50

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществена поръчка ДГ-88А/25.04.201618.05.2016 г.
Публикуван е Договор за  възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни".

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/06.04.2016

18.05.2016 14:45

Договор за  възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни"


20.04.2016 г.
Публикуван е Протокол от 18.04.2016 г.  за  работата на комисия за разглеждането и оценката на офертите подадени във връзка с обществената поръчка, назначена със заповед № З-170/18.04.2016 г. на Вр.ИД Кмет на община Струмяни.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-6/06.04.2016

20.04.2016 16:20

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка.06.04.2016 г.
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни, публикувана под № 9052149 в АОП на 06.04.2016 г.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

15 април 2016

Срок за подаване на оферти

15.04.2016 г. до 17.00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК

(размер 346 KB )

Дата на изпращане в АОП

06.04.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

06.04.2016 15:45

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС