Защита на потребителите
08 04-398/05.04.2016

електронна преписка


05.04.2016 г. 17:05 ч. 
Съобщение:
Уведомяваме заинтерисованите лица, че публичната покана публикувана в АОП под № 9052074 на 05.04.2016 г. е оттеглена и се преустановяват действията по възлагане на поръчката. (публикувано на 05.04.2016 г. 17:05 ч. )
 
05.04.2016 г.
Община Струмяни на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи на общински пътища в община Струмяни, публикувана под № 9052074 в АОП на 05.04.2016 г.

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

14 април 2016

Срок за подаване на оферти

14.04.2016 г. до 17.00 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 59 KB )

 

Дата на изпращане в АОП

05.04.2016

Публикуване в електронната преписка

/дата и час/

05.04.2016 13:55


Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС