Защита на потребителите
ОП-3/10.12.2015
електронна преписка
 
19.01.2016 г.
Публикуван е Договор ДГ-273/28.12.2015 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в Община Струмяни" и приложение-техническо предложение към договора.

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-3/10.12.2015

19.01.2016 16:30

Договор ДГ-273/28.12.2015 г. за обществена поръчка с предмет "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в Община Струмяни" и приложение-техническо предложение към договора.

 
23.12.2015 г.
Публикуван е Протокол от работата на комисия назначена със Заповед З-530/21.12.2015 на Кмета на община Струмяни, във връзка с обществена поръчка с предмет: Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в Община Струмяни”

Идент.номер на обществена поръчка

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

Вид документ по чл.22б,ал.2 от ЗОП

ОП-3/10.12.2015

23.12.2015 12:05

Протокол от работата на комисия за разглеждане и оценка на оферти, назначена във връзка с обществената поръчка

 
10.12.2015 г.
Община Струмяни на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и необходимостта от избор на изпълнител кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура по реда на глава осма "А" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет - "Обществен превоз на пътници по 6 автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема в община Струмяни", публикувана по № 9048842 в портала на АОП на 10.12.2015 г.
 

Вид процедура:

Публична покана

Срок на валидност на публичната покана

18 декември 2015 г.

Срок за подаване на оферти

18.12.2015 г. до 16.30 часа

Пълен комплект документи, необходими за участие

Изтеглете от ТУК (размер 1 461 KB )

 

Дата на изпращане в АОП

10.12.2015

Публикуване в електронната преписка /дата и час/

10.12.2015 16.35

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС