Защита на потребителите
Храмове

Списък на храмове, параклиси и оброчища на територията на община Струмяни:
  Наименование Нас.място Храм/Параклис година GPS координати
1. Рождество Богородично Велюшец Храм 1858 41.587879, 23.140580
2. Света Петка Велюшец Параклис 18 век  
3. Свети Илия Велюшец Оброчище    
4. Света Петка Велюшец Оброчище    
5. Света Параскева Вракуповица Оброчище    
6. Възнесение Господне Вракуповица Оброчище    
7. Св.Св. Петър и Павел Вракуповица Оброчище    
8. Свети Димитър Гореме Храм 1860  41.642715, 23.092085
9. Свети Димитър Гореме Параклис 1804  
10. Свети пророк Илия Гореме Оброчище    
11. Свети Евангелист Марко Гореме Оброчище    
12. Св.св. Цар Константин и царица Елена Гореме Оброчище    
13. Свети Атанас Горна Рибница Храм 1846  41.643152, 23.036451
14. Света Троица Добри Лаки  Храм 1912  41.580633, 22.995164
15. Света Троица Добри Лаки  Параклис    41.579667, 22.994391
16. Света Петка Добри Лаки  Оброчище    
17. Успение Богородично Игралище Храм 1882 41.565650, 23.124995
18. Света Петка Игралище Параклис    
19. Света Марина Илинденци Храм 1920  41.648653, 23.233953
20. Свети Атанасий Илинденци Параклис    
21. М. Зандана Илинденци Параклис    
22. Свети Илия Илинденци Оброчище    
23. Свети Панталеймон Каменица Храм    41.650134, 23.160371
24. Свети Архангел  Каменица Оброчище    
25. Свети Панталеймон Каменица Параклис 1984  
26. Свети Апостоли Петър и Павел Клепало Параклис    
27. Свети Апостоли Петър и Павел Клепало Храм 2002  41.624085, 22.971316
28. Свети Димитър Горна Крушица Храм 1999  41.668133, 23.165078
29. Свети Георги Горна Крушица Оброчище    
30. Свето успение Богородично Кърпелево Храм 1835  41.640781, 23.119323
31. Св. св. Петър и Павел Кърпелево Храм    
32. Свети Атанас Кърпелево Оброчище    
33. Св. Евангелист Марко Кърпелево Оброчище    
34. Великденски чукар Кърпелево Оброчище    
35. Свети Димитър Махалата  Храм 1920  41.579509, 23.094773
36. Възнесение Господне Махалата  Оброчище    
37. Спасовден Махалата  Оброчище    
38. Свети Георги Микрево Храм 1928  41.627799, 23.195046
39. Свети Архангел Михаил Микрево Храм 1959  41.617171, 23.199887
40. Свети Атанас Микрево Оброчище    
41. Свети пророк Илия Никудин Храм 1922  41.565818, 23.046946
42. Свети Георги Никудин Параклис 1972  
43. Света Троица Никудин Параклис    
44. Свети Георги Никудин Оброчище    
45. Света Троица Никудин Оброчище    
46. Свети Димитър Палат Храм 1857 41.592718, 23.189402
47. Възнесение Господне, Свети Теодор и Свети пророк Илия Палат Оброчище    
48. Свети Спас Раздол  Храм 1913  41.615966, 23.008356
49. Свети Спас Раздол  Параклис  1770  41.614440, 23.010692
50. Възкресение Христово Раздол  Оброчище    41.617739, 23.011292
51. Свети Атанас Решково Параклис 1996  
52. Света Параскева Седелец Храм 1930  
53. Св.Св. Константин и Елена Струмяни Храм 2003  41.640664, 23.200085
54. Свети Великомъченик Димитър Цапарево  Храм 1847 41.627860, 23.100591
55. Света Троица Цапарево  Параклис    
56. Църквата Цапарево  Оброчище    
57. Света Неделя Цапарево  Оброчище    
58. Свети Георги Цапарево  Оброчище    
59. Свети пророк Илия Цапарево  Оброчище    
60. Кръсто Цапарево  Оброчище    
 
Кратки данни за някои от храмовете по населени места:
 
с. Велюшец„Рождество Богородично”
Не е известно кога е започнало строителството й, но е завършена през 1858 година. Църквата е трикорабна псевдобазилика с притвор, външна галерия и камбанария. През 1878 година е опожарена от турски войници, но през 1881 година е възстановена, а през 1940 година й е правен основен ремонт. Богато декорираният интериор е издържан в местната късно-възрожденска традиция. Украсата е дело на Димитър Сирлещов , сина му Минчо и майстор Андон от художествената школа в Банско през 1910 година. Стенописите покриват част от южната фасада и вътрешните стени. Представени са 134 сцени, фигури и медальони. Освен традиционните евангелски сцени има и сцени с нравоучителен характер и възрожденски мироглед на ктиторите на църквата. Иконостасът е полихромиран, с плоска резба, в цокълния пояс са изобразени светци. Общото в иконостасната композиция са включени 2 икони от майстор Андон, икони от 1898 – 1910 година и апостолски икони от втората половина на XІX век, рисувани от неизвестен зограф. Църквата е обявена за паметник на културата.
/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v4.jpg/assets/Naseleni mesta/Velyushets/v9.jpg
 
 
с. Горна Крушица„Свети Димитър”
Църквата е с размери 12 м дължина, 8 м широчина. Камбанарията и е от западната страна и се вдига високо над останалата и част. В строежа е използван и много мрамор като облицовка. Строителството на църквата е завършено през 1999г. Обзаведена е с всичко нужно за водене на служби, на иконостаса и други места стоят икони на светци и с мотиви от християнската религия. Забележително събитие за Горна Крушица е освещаването на църквата, което е на 26.10.1999 година, със служба водена от неврокопския митрополит Натанаил.
/assets/Naseleni mesta/Gorna Krushitsa/Hram Gorna Krishica.jpg/assets/Naseleni mesta/Gorna Krushitsa/g.krushica-oltara-001.jpg
 
с. Горна Рибница„Свети Атанас”
Строителството и започва през 1846 година, а е завършена на 29.VІІІ.1849г., по други данни през 1851г. Първият свещеник, служил в нея, е Димитър Икономов известен още като Рибнишкият поп. Освещаването на църквата вероятно е станало през 1860г., когато в селото се създава нов тип училище – обществена килия. Църквата е вкопана в земята и представлява трикорабна едноабсидна базилика, с открита галерия от север и запад. Таваните са дървени, с множество декоративни елементи, а на централния таван е изобразен Христос Вседържител.Цялостната украса е изпълнена по начин, който е традиционен за втората половина на XІX век. Вътрешното пространство е разчленено от колони, по които стои декоративна живопис. Иконостасът е рисуван, преобладаващите мотиви са растителни. Таблите на цокълните пана са изрисувани със сцени от Шестоднева. Повечето от иконите са рисувани през 1850 – 1860г. от зографа Атанас от Мелнишката художествена школа, който е работил със зографи от школата в Дебър.
/assets/Naseleni mesta/Gorna Ribnica/gr3.jpg/assets/Naseleni mesta/Gorna Ribnica/gr5.jpg/assets/Naseleni mesta/Gorna Ribnica/gr1.jpg
 
с. Добри Лаки„Света Троица”
Строителството й започва през 1904 година и е завършено след войните 1912 – 1913 година. Строена е от майстори от Берово. Църквата представлява трикорабна базилика с размери 18м на 10м и височина 9м. Зидана е с камъни и кал, стените й са измазани с хоросан. Разполага с голям трем, който обикаля двора в полукръг. Таванът е дъсчен. Има два входа. Подът е послан с дялан камък. Камбанарията е висока 8м и стои отделно. Камбаната тежи 150кг и е отлята на място. Църквата разполага с икони, рисувани от иконописци от манастира в Берово. Намира се в центъра на селото и е обявена за паметник на културата.
/assets/Naseleni mesta/Dibri laki/Dobri Laki-003.jpg/assets/Naseleni mesta/Dibri laki/Dobri laki-002.jpg
 
с. Кърпелево - „Свето Успение Богородично”
Има сведения, че църквата е завършена през 1835 година от строители – майстори от Берово. Църквата е трикорабна псевдобазилика, с голяма галерия от север. Повече от 4 м е вкопана в земята в западната и част. Иконостасът е рисуван, частично доукрасен с резба по венчилката и царските двери. Иконите са към 30 и са изписани от зографа Николай Яков от школата в Мелник. Има женско отделение. Трите дървени тавана са апликирани с розети-слънца. С декоративна резба са украсени и архиерейския трон, амвонът и целувателният иконостас.
/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/karpelevo-001.jpg/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/Karpelevo-003.jpg/assets/Naseleni mesta/Karpelevo/Karpelevo-002.jpg
 
с. Палат„Свети Димитър”
В село Палат църквата се казва „Свети Димитър”. Строена е през 1857 г. тя е еднокорабна базилика, с размери 20 м широчина и 30 м дължина. Разполага с голям трем, който е могъл да побира до 500 души. Камбанарията й е изградена през 1860 година. Тя е отделена от църквата и представлява кула, висока над 10м. Камбаната е отлята в Самоков от бакър, събран от местното население и тежи над 100кг. Във вътрешността интерес представляват иконостасът и стенописите с библейски сцени и икони, сътворени още по времето на робството. С вида си от началото на XXІ век църквата е трикорабна, едноапсидна псевдобазилика, разполагаща с широк навес от запад и юг. В стенописите й има вариант на „Страшният съд” на западната фасада. Стенописите са от 1909 г. и са дело на иконописците Димитър Сирлещов, Михалко, Костадин Марунчев и Георги от школата в Банско. Иконостасът е с плитка резба. Църквата притежава култови икони и от XVІІІ век. Голяма ценност представляват сребърен потир и сребърен дискос. Църквата е опожарявана два пъти- през Кресненско-Разложкото въстание 1878 година и през 1913 година от гръцки войници. Възстановена е през 1919 година, когато Палат е общински център на селата Вълково, Драката и Микрево. (Църквата е паметник на културата.)
 /assets/Naseleni mesta/Palat/palat-002.jpg/assets/Naseleni mesta/Palat/palat-003.jpg

с. Цапарево – „Свети Великомъченик Димитър”
Издигната е в централната част на селото през 1847 г. Представлява трикорабна псевдобазилика, със слабо изявена отвън абсида. Тя е дълга 14 м. и широка 12 м. с открит притвор е откъм юг и запад. Вътрешното обзавеждане се състои от много стари икони. С голяма стойност са трите дъсчени апликирани тавана, трите слънца на северния кораб и иконата „Христос Вседържител” в централния кораб. В църквата има още две сцени в абсидната ниша, няколко ковани свещника, сребърен потир, икони на иконостаса, които са 35 и повечето от тях са рисувани през 1894 година, а 6 от тях са от XVІІ век. Камбанарията представлява отделна сграда. Църквата е полувкопана, отвсякъде е оградена от църковен трем, с пейки за сядане, над които са поставени надписи върху каменни плочки с имената на тези, които имат право да ги заемат по време на църковни тържества. В тази църква е осветено знамето на въстаниците през 1902 година, наречено Горемско. (Заради архитектурните и историческите стойности църквата в новия си вид е обявена за паметник на културата.)
 /assets/6. Kultura/Hramove/Caparevo/izgled kula.JPG/assets/6. Kultura/Hramove/Caparevo/dvor.JPG/assets/6. Kultura/Hramove/Caparevo/DSC02440.JPG/assets/6. Kultura/Hramove/Caparevo/kamyk.JPG

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС