Защита на потребителите
Общински стратегии

ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ

 Стратегия за управление на общинската собственост на Община Струмяни за периода 2024-2027 г.

 Стратегия за управление на общинската собственост на Община Струмяни за периода 2020-2024 г.


Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни 2015-2020 г.

         Приложение № 1 към стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни 2015-2020 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни 2016-2019

Стратегия за интеграция и развитие на етническите малцинства в община Струмяни 2008-2013г. (20.06.2008г.)

Стратегия за развитие на община Струмяни 2007-2013

    Приложение 1

    Приложение 2

Стратегия за управление на общинската собственост в община Струмяни 2010-2011 година (15.07.2010г.)

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Струмяни 2011-2015 г.

 Общинска стратегия за детето 2011 - 2018г. на община Струмяни (27.07.2011г.)

 

 

 

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС