Защита на потребителите
Новини
Делегация от община Струмяни участва в планирани работни срещи в гр.Ново Место, Р Словения, като част от дейностите по проект Solidarity4Heritage по програма Европа на гражданите!
18.06.2018

/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/S4H.png
Проектът е насочен към създаване на мрежа от градове, целяща да повиши осъзнаването на важността за опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите чрез солидарност и доброволчески действия.

В срещите участваха делегации от всички страни , партньори по проекта -община Струмяни-България, Община Agia - Р Гърция, Местен съвет Naxxar - Малта, Община Novo Mesto-Словения, Община Castanissetta-Италия и Сдружение Юни Партнерс-България.
Работните срещи бяха открити от кмета на община Ново Место - г-н Грегор Маседони, който запозна аудиторията с приоритетните цели и проекти за развитие на поверената му община и продължиха в духа на представяне на добрите доброволчески практики на различни клубове и организации в словенската община.

Проектът ще създаде мрежа от градове, целяща да повиши съзнаването за важността на опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите чрез солидарност и доброволчески действия.
Мрежата ще се съсредоточи върху предлагането на решения за основните предизвикателства на доброволците, от една страна, и приемащите организации и местни общности от друга страна. Партньорите ще създадат обща формална регулаторна рамка за Solidarity4Heritage, в съответствие с европейските политики в съответните области. Проектът ще създаде устойчива мрежа от транснационални доброволчески дейности между участващите градове, за да стимулира по-нататъшното включване на гражданите в процеса на изграждане и развиване на политики, вземане на решения и в социалния живот. Проектът предвижда също така разработването на бялата книга "Солидарност на бъдещето", която да бъде представена на европейските, националните и местните органи, вземащи решения, за да се инициира политическа реформа за по-добро формално признаване и валидиране на доброволческа служба като валиден опит в работата / обучението.
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/SOLIDARITY4HERITAGE/eu_flag_europe_for_citizens_co_funded_en_rgb_right_.jpg

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС