Защита на потребителите
Новини
Община Струмяни участва в международна конференция, темата на която бе свързана с бюджета и бъдещето на европейските програми "Европа на гражданите" и "Творческа Европа"!
12.06.2018

На 11.06.2018 г. Националният център за контакт организира международна конференция с участието на Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, както и представители на всички центрове за контакт в държавите членки.
Конференцията се проведе днес в национала галерия "Квадрат 500", гр. София, а представител от Общинска администрация Струмяни бе г-ца Фиданка Котева - зам.кмет хуманитарни дейности на община Струмяни, както и г-ца Илина Якова - собственик и управител на "Юни партнърс" ЕООД, които представиха успешно реализирани проекти на община Струмяни по програма "Европа на гражданите".
Събитието бе открито от министъра на културата г-н Боил Банов, като основната цел на форума бе да се отбележи "Европейската година на културното наследство 2018", както и да се популяризират успешните български проектни предложения, финансирани по програма "Европа на гражданите".
Сред гостите и участниците в това събитие бяха и оценителите от ЕАСЕА, които следят за успешното изпълнение на вече одобрените проектни предложения.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС