Защита на потребителите
Новини
Откриваща пресконференция по проект HS-Care „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“.
28.05.2018

/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/HS-care/logo-inrreg-bg-gr.png

Днес 28.05.2018 г. (понеделник) в залата на НЧ „Будител-1997“ – с. Струмяни се проведе откриваща пресконференция по проект HS-Care „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“ с реф. код 2093, MIS код 5021480, финансиран с договор № B2.9a.13 / 18.10.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, Приоритетна ос: „Трансгранично пространство със социално приобщаване“.

На пресконференцията г-ца Фиданка Котева – зам.кмет по хуманитарните дейности на община Струмяни представи проекта и неговите цели. Част от дейностите на проекта са свързани с изграждането на нов център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания в с. Микрево, община Струмяни, закупуването на транспортно средство /бус/ за хора със специални потребности, организиране на информационна и обучителна кампании, както и други дейности, свързани с обслужването на лица в риск и предоставяне на културно-развлекателни, обучителни и социални услуги.

Този проект е продължение на активната социална политика, която община Струмяни провежда през последните няколко години и представлява част от множеството социални дейности, заложени да се осъществяват през следващите години, с цел подкрепа и социална интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на техните семейства, живеещи на територията на общината.

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС