Защита на потребителите
Новини
Oткриваща пресконференция по проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“
23.05.2018
/assets/1. Obshtinska administraciya/Proekti/HS-care/logo-inrreg-bg-gr.png

Проект HS-Care Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

 

На 28.05.2018 г. (Понеделник) от 11:00 часа ще се проведе откриваща пресконференция по проект Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в трансграничния район България - Гърция“ с реф. код 2093, MIS код 5021480, финансиран с договор № B2.9a.13/18.10.2017 по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020,  Приоритетна ос: „Трансгранично пространство със социално приобщаване“. Събитието ще се състои в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.

Организатор на пресконференцията е Община Струмяни – водещ бенефициент по проекта, която си партнира с „Асоциация на раковите пациенти и приятели на префектура Еврос – SinehiZO“, Гърция (Бенефициент 2) и община Тополоврад, България (Бенефициент 3) в изпълнението на проекта.

По време на пресконференцията ще бъдат представен проекта, неговите цели и предвидените дейности по проекта.

Заповядайте на пресконференцията на 28.05.2018 от 11:00 ч. в залата на НЧ „Будител-1997“ на адрес пл. „7-ми април“ № 2, с. Струмяни, обл. Благоевград.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС