Защита на потребителите
Новини
Започна първата международна среща по проект " Solidarity4Haritage"
07.03.2018
Период на проекта: 22.01.2018-20.11.2019

Партньори:
1. Община Струмяни
2. Община Agia, Гърция
3. Местен съвет Naxxar, Malta
4. Община Novo Mesto, Словения
5. Община Castanissetta, Италия
6. Сдружение Юни Партнерс

Проектът ще създаде мрежа от градове, целяща да повиши осъзнаването на важността за опазването на наследството и ще предостави политики и инструменти за улесняване на участието на гражданите чрез солидарност и доброволчески действия.
Мрежата ще се съсредоточи върху предлагането на решения за основните предизвикателства на доброволците, от една страна, и приемащите организцаии и местни общности от друга страна. Партньорите ще създадат обща формална регулаторна рамка за  Solidarity4Haritage, в съответствие с европейските политики в съответните области. Проектът ще създаде устойчива мрежа от транснационални доброволчески дейности между участващите градове, за да стимулира по-нататъшното включване на гражданите в процеса на изграждане и развиване на политики, вземане на решения и в социалния живот. Проектът също така предвижда разработването на бялата книга "Солидарност на бъдещето", която да бъде представена на европейските, националните и местните органи, вземащи решения, за да се иницира политическа реформа за по-добро формално признаване на доброволческа служба като валиден опит в работата/обучението.
/assets/Aktualno/1.2018/03.07/DSC01437.JPG   
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС