Защита на потребителите
Новини
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ СЕ ОТКРИ В ОБЩИНА СТРУМЯНИ!
19.01.2018
Във връзка с осъществяването на проект „Активен живот“ BG05M9OP001-2.005-0047, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в община Струмяни днес официално бе открит „Център за социална рехабилитация и интеграция“.
Кметът на община Струмяни г-н Емил Илиев поздрави и посрещна с „Добре дошли“ гостите на откриването и не пропусна да благодари за подкрепата и усърдната работа на всички, които направиха възможно откриването на такъв център в общината.
След отслуженият водосвет за здраве, децата от ДГ „Патиланци“ филиал с.Струмяни зарадваха всички присъстващи със своите танцови и музикални изпълнения.
Проектът се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността”/ИСУО/. Основната цел е да се осигури подкрепа за социална интеграция на хора в риск, включително с увреждания и членове на техните семейства на територията на община Струмяни и създаване на условия и насърчаване на равните възможности и активното им участие и по-добра пригодност за заетост.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква: реализиране на планирано развитие на социалния сектор в общината, включително чрез развиване на социални услуги, които са включени в местни стратегически документи и отговарят на конкретни потребности и прилагане на интегрирани и комплексни модели на работа за социално включване и участие на пазара на труда на хора с увреждания и семейства на деца и възрастни в риск /включително с увреждания/.
Translate/Select language
 
Търсене
Бюлетин Култура на фокус
Община Струмяни - карта
Преоткрий България
Структурни фондове на ЕС